Asiakaslähtöinen teknologia | QPR

You are here

Tarve  

Pilvipalvelut, sovellusten ketterä kehitys ja Mooren laki avaavat edelläkävijöille jatkuvasti mahdollisuuksia tarjota uusia palveluita nykyisille ja uusille asiakkaille. Kalliista ja väärinkohdennetuista ratkaisuista pitää päästä eroon. Uudenlaisia teknisiä ratkaisuja tulee luoda ja päivittää.

Ratkaisu 

Asiakkaan tarpeiden oivaltaminen ja ymmärryksen rakentaminen mahdollisuuksista yhdessä liiketoiminnan ja IT:n kanssa on kasvun moottori. QPR:n asiantuntevat konsultit ovat maailmaa mullistavan teknologisen murroksen ytimessä, ja löytävät yhteistyössä asiakkaan kanssa heille sopivat ratkaisut.

Asiakashyöty 

  • Asiakas saa kokonaiskäsityksen liiketoimintaprosesseistaan ja nykyisestä IT infrastruktuurista, ja pystyy sen perusteella määrittelemään tulevaisuuden tahtotilansa.
  • Ratkaisujen toteutuksen tehokkuus ja nopeus.
  • Yhteinen kokonaiskuva muodostuu liiketoimintamallien, teknologia-arkkitehtuurin, toimintaprosessien ja asiakaspalvelupolkujen kautta.
  • Yhdessä asiakkaan kanssa saatamme toiminnan ja teknologian kartoittamaan, ideoimaan ja toteuttamaan liiketoimintamahdollisuuksia.

 

Ota yhteyttä

Asiakastarinat

 

"QPR EnterpriseArchitect ja kokonaisarkkitehtuurimenetelmä auttoivat meitä jäsentämään täysin uuden St1 Finance liiketoimintamallin, ja määrittelemään sen edellyttämät kyvykkyydet," sanoo Matti Eerola, St1 Nordic Oy:n pääarkkitehti.

 

 

“QPR has been an instrumental part of the plan to gain a holistic understanding of current business processes and IT structures, to implement a new ERP system Microsoft AX,
and to have best practices and how-to-manuals on the ERP easily available to employees via the QPR online portal.” - Henrik Schriver Senior Project Leader, Sales Excellence STARK Group A/S, Denmark

Lataa referenssitarina (EN)

“QPR EnterpriseArchitect allows us to model not just how things are, but also what has been envisioned, where we are going and where we want to go. This way we can determine how changing one system affects other systems. Key advice when acquiring an enterprise architecture tool is to consider if changes in one system affects your other systems.”
- Patrik Maltusch, Head of enterprise architecture, Aalto University
 

”QPR:n työkalut ja konsultointipalvelut ovat merkittävästi auttaneet Verohallintoa tehostamaan toimintaansa, ja sitä kautta helpottamaan asiakkaiden asiointia.” 
”Prosessityön voima on yhteinen kieli sekä yhteinen tapa kommunikoida ja mallintaa asioita. Yhteinen tapa mahdollistaa helpon siirtymisen alueelta toiselle, ja kaikki sidosryhmät ymmärtävät nyt paremmin mitä liiketoiminnassa tapahtuu.”
- Anssi Sahlman, Johtaja, Verohallinto