Strategiamme ja sen toteutus | QPR Skip to main content

Strategiamme ja sen toteutus

You are here

QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Kehitämme ja myymme kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnan analysointi-, mittaus- ja mallinnusohjelmistoja. Lisäksi yhtiö vahvistaa konsultointiliiketoimintaansa kotimarkkinoillaan Suomessa ja tarjoaa asiakkailleen toiminnankehityksen suunnittelu- ja toteutuspalveluja.

Tarjoamme asiakkaille innovatiiviset ja tehokkaat välineet mallintaa ja mitata organisaation toiminnan kaikkia kerroksia ja ulottuvuuksia, kuvata ja seurata automaattisesti prosesseja todellisen tapahtumatiedon pohjalta sekä analysoida syitä mahdollisiin suorituskykyongelmiin. Tämä avaa asiakkaille näkyvyyden heidän liiketoimintaansa, mikä mahdollistaa heille toiminnan tehostamisen ja parantamisen sekä strategian toteuttamisen nopeasti ja vaikuttavasti.

Yhtiön strategiana on erottua kilpailijoista kehittämällä ohjelmistotuotteita vastaamaan organisaatioiden lisääntyviin haasteisiin johtaa ja kehittää liiketoimintaa digitalisoituvassa maailmassa. Erityisiä painopistealueita kehittämiselle ovat prosessien analysointi ja operatiivinen mittaaminen. Yhtiö uskoo, että tämä markkina kasvaa jatkossa merkittävästi, kun yritykset keräävät toiminnastaan yhä enemmän tapahtumatietoja. Ohjelmistokehityksessä kiinnitetään erityistä huomiota suurten datamäärien prosessointiin ja analysointiin sekä hyvään käyttäjäkokemukseen.

QPR tavoittelee kasvua seuraavan kolmen vuoden aikana erityisesti prosessianalytiikka- ja mittaustuotteidensa kansainvälisestä ohjelmistomyynnistä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yhtiö on vuodesta 2015 lähtien lisännyt panostuksia kansainvälisen jälleenmyyntikanavansa laajentamiseen ja uudistamiseen. Yhtiö tavoittelee keskipitkällä aikavälillä keskimäärin noin 15 %:n suuruista vuotuista liikevaihdon kasvua.

Kotimarkkina

Kotimarkkinallamme Suomessa myymme ja toimitamme ohjelmistoja sekä toiminnankehityspalveluja pääasiassa suoraan asiakkaillemme. Prosessien ja kokonaisarkkitehtuurin mallintamisen ohjelmistoissa olemme paikallinen markkinajohtaja ja markkinaosuutemme on arviolta noin 50 %. Organisaatioiden toiminnankehityspalvelujen toimittajana olemme kasvaneet kotimarkkinoillamme merkittävästi viime vuosina.

Prosessien analysointi ja mittaaminen on uusi ohjelmistotuotekategoria, jossa tavoittelemme innovatiiviselle tuotteellemme merkittävää kasvua. Olemme tässä kategoriassa selkeä paikallinen markkinajohtaja, ja tämän ohjelmistoalueen kehittäjänä maailman edistyneimpien yhtiöiden joukossa. Yhdysvaltain patenttiviranomainen (U.S. Patent and Trademark Office) myönsi kehittämällemme organisaatioiden tietojärjestelmistä saatavaa tapahtumatietoa hyödyntävälle teknologialle patentin. OPR on kehittänyt teknologiaa vuodesta 2009 lähtien ja lanseerasi siihen perustuvan QPR ProcessAnalyzer –ohjelmistonsa vuonna 2011. QPR ProcessAnalyzer mallintaa organisaation liiketoimintaprosessit automaattisesti ja täsmällisesti perustuen tietojärjestelmissä olevaan tietoon. Ohjelmistoon on rakennettu valmiit rajapinnat yleisimpiin tietojärjestelmiin, kuten SAP, Oracle, Salesforce, Epicor, ServiceNow, Infor M3 ja Microsoft SQL Server.

Kansainvälinen liiketoiminta

Kansainvälisessä liiketoiminnassa valtaosan ohjelmistoistamme myy jälleenmyyntiverkosto, joka ulottuu yli 50 maahan. Jälleenmyyntikumppanimme tarjoavat omilla markkinoillaan ohjelmistojemme lisäksi niihin liittyviä teknisiä palveluja sekä johdon konsultointipalveluja. Oma ansaintamme kansainvälisessä liiketoiminnassa perustuu lähes yksinomaan ohjelmistojen myyntiin.

Pyrimme kasvattamaan ohjelmistojemme kansainvälistä liikevaihtoa laajentamalla erityisesti uusien ohjelmistojemme jälleenmyyntiverkostoa.

Mallintamisen ja mittaamisen ohjelmistoissa haemme erityisesti kumppaneita, joiden kanssa voimme kehittää heidän kotimarkkinoillaan skaalautuvaa ratkaisuliiketoimintaa. Valmisohjelmistoihimme pohjautuvia ratkaisualueita ovat muun muassa datapohjaiset prosessianalyysit, laatujärjestelmät, Lean, riskienhallinta, prosessi- ja kokonaisarkkitehtuuri, henkilöstön tulosjohtamisjärjestelmät sekä strategian toteutuksen suunnittelu ja seuranta.

Jälleenmyyjillemme tarjoamme houkuttelevan kumppanuuden, josta he saavat ohjelmistomyyntipalkkioiden lisäksi mahdollisuuden merkittävästi kasvattaa omaa konsultointiliiketoimintaansa. Innovatiivinen tarjoamamme mahdollistaa heille erottumisen paikallisista kilpailijoistaan, jotka käyttävät perinteisiä menetelmiä ja työvälineitä.

Arvomme

Arvomme ovat Pitkäjänteinen menestyminen yhdessä, Luotettavuus ja Arvostus. Ne määrittelevät yhtiömme toimintakulttuurin sekä luovat näin pohjan tulevalle menestyksellemme ja kasvullemme.