Vantaan kaupunki valitsi QPR Softwaren arkkitehtuuriasiantuntijapalveluiden toimittajaksi | QPR

Uutiset

You are here

Vantaan kaupunki valitsi QPR Softwaren arkkitehtuuriasiantuntijapalveluiden toimittajaksi

Helsinki, 1.11.2017 klo 12.00 - Vantaan kaupunki on valinnut QPR Softwaren (QPR) asiantuntijapalveluiden toimittajaksi kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu- ja määrittelypalveluissa. Vuosittainen keskimääräinen sitoumukseton arkkitehtuuripalveluiden tarve on arviolta noin 1000 henkilötyöpäivää. Sopimus päättyy viimeistään 31.3.2020, eikä siihen sisälly määräostovelvoitetta.

Palvelu muodostuu osakokonaisuuksista, jotka ovat sidottuja strategisella tasolla talouden ja toiminnan ohjauksen tavoitteisiin. Keskeisiä arkkitehtuuritöitä ovat erilaiset viite-, kohde- ja ratkaisuarkkitehtuurit. Lisäksi palveluun voi sisältyä koulutusta sekä erilaisiin tietojärjestelmiin ja teknologioihin liittyviä selvityksiä.

”Olemme iloisia Vantaan kaupungin päätöksestä. Kaupungin arkkitehtuurityötä ohjaavat kansallinen ja alueellinen arkkitehtuurityö, josta QPR:llä on vahvaa kokemusta”, sanoo QPR:n toimitusjohtaja Jari Jaakkola.

Suomen valtiovarainministeriö on tilannut julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurin mallinnusohjelmiston palveluna QPR:ltä. Tämä palvelu on kaikkien Suomen julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen osallistuvien ja ministeriön hyväksymien tahojen käytössä.

Vantaa hyödyntää edellä mainittua palvelua, joka mahdollistaa prosessien ja kokonaisarkkitehtuurin määrämuotoisen mallintamisen, kuvauksien keskitetyn hallinnan ja jakelun käyttäjille myös yli organisaatiorajojen. QPR:n asiantuntijapalveluiden avulla asiakkaat pystyvät vastaamaan paremmin muun muassa maakuntauudistuksen, EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja JHS 198 -suosituksen asettamiin suosituksiin ja vaatimuksiin.

 

QPR Software Oyj

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

QPR Softwaren kattava asiantuntijatiimi ja 25 vuoden kokemus takaavat asiakkaillemme näkyvyyden heidän liiketoimintaansa ja antavat keinot tehdä oikeat päätökset. Toiminta-aikanamme olemme myyneet yli miljoona ohjelmistolisenssiä, jotka ovat käytössä 2 000 organisaatiossa.

Dare to improve. www.qpr.fi.

 

Lisätietoja: 

Miika Nurminen, Johtaja, Toiminnankehitysliiketoiminta
Puh. +358 40 503 1982
Sähköposti: miika.nurminen(at)qpr.com

Lisätietoja QPR EnterpriseArchitect -ohjelmistosta ja siihen liittyvistä ratkaisuista:

QPR EnterpriseArchitect
Julkishallinnon kokonaisarkkitehtuuri
Palvelujen digitalisointi ja prosessijohtaminen