Finnish Ministry of Finance chose QPR to Develop Lean Method | QPR

Uutiset

You are here

Valtiovarainministeriö valitsi QPR Softwaren kehittämään Lean-toimintoa

Helsinki 05.04.2019 16.00. Valtiovarainministeriö on valinnut QPR Software Oyj:n (QPR) tukemaan valtiovarainministeriötä Lean-toimintamallin kehittämisessä, käyttöönottamisessa ja koulutuksessa. Lean-toimintamallin soveltaminen keskittyy julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekniikan osastolla (JulkICT) tehtävään työhön. Tavoitteina ovat ministeriön prosessien tehostaminen ja toiminnan kehittäminen Lean-toimintojen avulla. Tarjouskilpailussa vertailtiin kymmentä tarjousta, ja QPR sai kilpailutuksessa täydet laatupisteet.

QPR:n tuki JulkICT:lle sisältää johtamisen tukea sekä mallin kehittämisen konsultointia, kouluttamista ja työtapaa harjoittelevien tiimien tukemista. JulkICT-osasto ohjaa julkisen hallinnon tietohallintoa, rakenteiden kehittämistä sekä yhteisiä palveluja ja palvelutuotantoa.

Sopimuskausi sisältää arviolta 350 henkilötyöpäivää konsultointia. Asiakkaalla ei ole määräostovelvoitetta.

”Lean-ajattelu sopii hyvin toiminnan tehostamiseen ja kustannusten pienentämiseen, kun samalla halutaan varmistaa hyvä asiakastyytyväisyys sekä korkea laatu. On hienoa päästä tukemaan valtiovarainministeriötä tässä tärkeässä hankkeessa”, sanoo Miika Nurminen, liiketoimintajohtaja, QPR.

Yksikön päällikkö Maria Nikkilä valtiovarainministeriöstä kommentoi hankintaa: ”Olemme soveltaneet Lean-menetelmää osaston työn kehittämisessä parin vuoden ajan, ja kokemukset ovat myönteisiä. Nyt tehdystä hankinnasta toivomme tukea siihen, että saisimme vietyä muutoksen osaston prosesseihin ja tiimien työskentelytapoihin.”

QPR Software Oyj

QPR:n missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Innovoimme, kehitämme ja myymme ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Lisäksi tarjoamme asiakkaille monipuolisia konsultointipalveluita.

Dare to improve. www.qpr.fi

Lisätietoja: 

Miika Nurminen, liiketoimintajohtaja, QPR
Puh. +358 40 503 1982
Sähköposti: miika.nurminen(at)qpr.com