Finnish Ministry of Interior chooses QPR Software as provider of enterprise architecture consulting services | QPR

Uutiset

You are here

Sisäministeriö valitsi QPR Softwaren pelastustoimen kokonaisarkkitehtuuriasiantuntijapalveluiden toimittajaksi

Helsinki 3.5.2018 klo 13.00 – Sisäministeriö on valinnut QPR Softwaren pelastustoimen kokonaisarkkitehtuurityön asiantuntijapalveluiden toimittajaksi. Sitoumukseton arkkitehtuuripalveluiden tarve on arviolta noin 200 henkilötyöpäivää vuodelle 2018 ja noin 100 henkilötyöpäivää vuodelle 2019. Sopimus päättyy viimeistään 12.4.2022, eikä siihen sisälly määräostovelvoitetta.

Hankinta toteutettiin sisäisenä kevennettynä kilpailutuksena ja osana Johtamisen ja kehittämisen konsultointipalvelut 2017-2021 -puitejärjestelyä. QPR on puitejärjestelyssä mukana muun muassa strategian, prosessien ja palveluiden kehittämisen sopimustoimittajana.

”Olemme erittäin motivoituneita yhteistyöhön sisäministeriön kanssa. Digitalisaatio ja toiminnan kehitys julkisen hallinnon uudistuessa edellyttää vankkaa kokonaisuuden hallintaa, ja meillä on tästä runsaasti kokemusta useissa julkisen hallinnon toiminnan kehityshankkeissa. Työtä tehdään hyödyntäen QPR:n kehittämää mallinnusohjelmistoa, jota toimitamme koko Suomen julkisen hallinnon käyttöön palveluna”, sanoo Jari Jaakkola, QPR Softwaren toimitusjohtaja.

Pelastustoimen siirtyminen kunnilta maakunnille aiheuttaa muutoksia nykyiseen toimintaan. Pelastustoimen järjestämisestä vastaavat jatkossa 18 maakuntaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikissa 18 maakunnassa on vuoden 2020 alusta alkaen oma pelastuslaitos. Pelastustoimen yhteisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu on tehtäväkokonaisuus, jossa kuvataan pelastustoimen rakenne ja yleinen toiminnallisuus sekä toimintaympäristö ja rajapinnat, mitkä pelastustoimen toiminnassaan tulee ottaa huomioon. Uudistuksessa vahvistetaan valtion ohjausta pelastustoimessa.

QPR Software Oyj

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

QPR Softwaren kattava asiantuntijatiimi ja 25 vuoden kokemus takaavat asiakkaillemme näkyvyyden heidän liiketoimintaansa ja antavat keinot tehdä oikeat päätökset. Toiminta-aikanamme olemme myyneet yli miljoona ohjelmistolisenssiä, jotka ovat käytössä 2 000 organisaatiossa.

Dare to improve. www.qpr.fi.

Lisätietoja: 

Miika Nurminen, Johtaja, Toiminnankehitysliiketoiminta 
Puh. +358 40 503 1982 
Sähköposti: miika.nurminen(at)qpr.com

Lisätietoja QPR EnterpriseArchitect -ohjelmistosta ja siihen liittyvistä ratkaisuista:

QPR EnterpriseArchitect
Julkishallinnon kokonaisarkkitehtuuri
Palvelujen digitalisointi ja prosessijohtaminen