Board of Grievances from Saudi Arabia chooses QPR | QPR

Uutiset

You are here

Saudiarabialainen Board of Grievances valitsi QPR Softwaren

Helsinki, 11.6.2018, klo 12.00 – Board of Grievances, Saudi-Arabian keskushallinnon organisaatio, on valinnut QPR Softwaren ohjelmisto- ja palvelutoimittajaksi suorituskyvyn johtamisen ratkaisuunsa osana Saudi Vision 2030:n mukaista strategian toteutusta.

Ratkaisu toteutetaan QPR Metrics -ohjelmistolla. Se sisältää tehokkaat ja käyttäjäystävälliset johdon mittaristonäkymät, joiden avulla asiakas seuraa ja mittaa koko organisaation avainsuorituskykymittareita, strategisia tavoitteita ja toimenpiteitä. Ratkaisun avulla organisaatio voi ennakoivasti johtaa suorituskykyyn ja strategian toteuttamiseen liittyviä toimia ja viestiä näistä tehokkaasti.

”Toteuttamamme ratkaisu on erittäin laaja ja moniulotteinen suorituskyvyn mittaamiskokonaisuus, ja se tukee asiakasta strategian toteuttamisessa ja suorituskyvyn johtamisessa. Näin laajan ratkaisun toteuttaminen vaatii ohjelmiston, joka yhdistää joustavan toiminnallisuuden erinomaiseen käyttäjäkokemukseen. On erittäin hienoa auttaa asiakastamme toteuttamaan Saudi Visio 2030:n mukainen strategia”, sanoo Tero Aspinen, QPR Softwaren liiketoimintajohtaja.

 

QPR Software Oyj

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

Dare to improve. www.qpr.com

 

Lisätietoja:

Tero Aspinen
Johtaja, QPR Software Oyj
Email: tero.aspinen(at)qpr.com
Tel. + 358 (0)50 338 1894

Lisätietoja QPR Metrics -tuotteesta ja siihen liittyvistä ratkaisuista:

https://www.qpr.com/products/qpr-metrics

https://www.qpr.com/solutions/strategy-execution

https://www.qpr.com/solutions/performance-management