QPR was chosen to support Traficom in information architecture work | QPR

Uutiset

You are here

QPR valittiin edistämään Traficomin tietoarkkitehtuurityötä

Helsinki 02.04.2019 klo 10.00 EET - QPR Software Oyj (QPR) on voittanut 1.1.2019 toimintansa aloittaneen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin järjestämän kilpailutuksen tietoarkkitehtuurin määrittelystä, tuesta, tuottamisesta ja suunnittelusta.
Traficom on palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomainen. Uuteen virastoon yhdistyivät Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Viestintävirasto sekä osa Liikennevirastosta.

Uudessa virastossa on kasvava tarve kehittää tietoarkkitehtuuria osana viraston kokonaisarkkitehtuuria ja tiedonhallintaa. Systemaattisen arkkitehtuurityön avulla virasto kehittää laadukkaita ja yhteentoimivia digitaalisia palveluita kansalaisten, yritysten ja viranomaisten käyttöön.

QPR:n saama toimeksianto sisältää Traficomin tietoarkkitehtuurin määrittelyn, suunnittelun ja kehittämisen tukemisen. Hankintamenettelyssä vertailtiin kahdeksaa tarjousta ja QPR sai kilpailutuksessa täydet laatupisteet.
Toimeksiannon laajuus käsittää 1200 henkilötyöpäivää, ja sopimuskauden pituus on kolme vuotta. Sopimus ei sisällä määräostovelvoitetta.

”Olemme iloisia saadessamme olla rakentamassa Traficomin tietoarkkitehtuuria. Traficom on meille erittäin tärkeä uusi palveluasiakkuus”, sanoo Miika Nurminen, Liiketoimintajohtaja, QPR.

Yksikönpäällikkö Janne Juhala Traficomilta kertoo miksi QPR oli heille sopiva valinta: ”Meille oli ratkaisevan tärkeää, että QPR omaa laajan kokemuksen tietoarkkitehtuurin kuvaamisesta loogisella tasolla. Teknisen huippuosaamisen lisäksi QPR:n asiantuntijoilla on uraauurtava
kokemus järjestelmä- ja sovellusarkkitehtuurin kuvaamisesta, ja monen vuoden kokemus haastavasta suunnittelu- ja kehittämistyöstä.”

QPR Software Oyj

QPR:n missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Innovoimme, kehitämme ja myymme ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Lisäksi tarjoamme asiakkaille monipuolisia konsultointipalveluita.
Dare to improve. www.qpr.fi

Lisätietoja:

Timo Maisila, Manager Public Business, QPR
Puh. 040 776 0968
Sähköposti: timo.maisila(at)qpr.com