QPR delivers process mining software to a major financial services company | QPR

Uutiset

You are here

QPR toimittaa prosessien analysointi- ja mittaamisohjelmiston suurelle finanssialan yritykselle

Helsinki, 21.5.2018 klo 12.00 – QPR Softwaren viimeisin asiakas on eurooppalainen, yli 30 maassa toimiva finanssialan yritys. Se valitsi QPR ProcessAnalyzerin prosessianalyysi- ja mittaamisvälineekseen, koska ohjelmisto täyttää täysin asiakkaan tarpeet prosessianalyysien ja jatkuvan parantamisen osalta. Hanketta johtaa sisäisesti asiakkaan IT-organisaatio ja se aloitetaan IT-palveluiden ja infrastruktuurin alueilla laajentuen tulevaisuudessa kattamaan myös muiden alueiden prosesseja. Asiakas haluaa parantaa sisäisen palvelun laatua ja tehokkuutta, sekä myös yhteistyötä ulkoisten toimittajien kanssa. Nämä parannukset toteutetaan ja kohdennetaan prosessianalyysin avulla, ymmärtämällä prosessien kulut, sekä syyt pullonkauloihin ja poikkeamiin.

”Viimeisin asiakkaamme näkee paljon parannusmahdollisuuksia toiminnassaan ja QPR ProcessAnalyzerin täydellisenä työvälineenä parannusten saavuttamisessa. On hyvin innostavaa työskennellä uuden finanssialan asiakkaan kanssa ja auttaa heitä toteuttamaan prosessianalyysin ja -mittaamisen koko potentiaali”, sanoo Jari Jaakkola, QPR Softwaren toimitusjohtaja.

Sopimus sisältää QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistolisenssin lisäksi käyttöönottoprojektin.

Täältä löydät lisätietoja QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistosta.

QPR Software Oyj

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

Dare to improve. www.qpr.com

Lisätietoja:

Matti Erkheikki 
Johtaja, QPR Software Oyj
Tel. + 358 40 717 2570
Email: matti.erkheikki(at)qpr.com