QPR toimittaa prosessien analysointi- ja mittaamisohjelmiston ja asiantuntijapalveluita johtavalle huipputeknologiayritykselle | QPR

Uutiset

You are here

QPR toimittaa prosessien analysointi- ja mittaamisohjelmiston ja asiantuntijapalveluita johtavalle huipputeknologiayritykselle

14-08-2018 13:00 CET

QPR toimittaa prosessien analysointi- ja mittaamisohjelmiston ja asiantuntijapalveluita johtavalle huipputeknologiayritykselle

QPR SOFTWARE PÖRSSITIEDOTE, HELSINKI, 14.8.2018 klo 14.00

QPR Softwaren uusin asiakas on globaalisti toimiva lähes 100 000 henkilöä työllistävä huipputeknologiayritys, joka palvelee suuria yrityksiä ja julkista sektoria ympäri maailman. Yrityksen tavoite on tehostaa toimintaansa, saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä ja kasvattaa prosessien automaatioastetta. Prosessien datalähtöinen mittaaminen ja analysointi on ratkaisevassa asemassa näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Yritys käyttää QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistoa erityisesti tunnistaakseen prosessien automaatiopotentiaalia. Muita tärkeitä syitä aloittaa datalähtöinen prosessianalyysi ja -mittaaminen ovat prosessien noudattaminen ja niiden ohjeidenmukaisuus sekä laaja prosessien harmonisointi. QPR ProcessAnalyzeria käytetään sekä löytämään automatisoinnille soveltuvat prosessialueet että tunnistamaan, mitä parannustoimia tarvitaan, jotta automatisointi on kannattavaa. Asiakas odottaa myös saavansa säästöjä perinteisen prosessikonsultoinnin käytössä datalähtöisen lähestymistavan avulla.

“Tämä asiakas on asettanut tavoitteensa korkealle. Tämä on erinomainen esimerkki siitä hyötytasosta, joka voidaan saavuttaa QPR ProcessAnalyzerin avulla. Olemme erittäin iloisia, että asiantuntemuksemme ja jatkuva panostuksemme tekniseen kehitykseen on jälleen tuonut meille uuden asiakkaan”, sanoo Jari Jaakkola, QPR Softwaren toimitusjohtaja.

QPR ProcessAnalyzer -ohjelmiston lisäksi yhteistyö sisältää asiantuntijapalveluita datalähtöisen prosessiratkaisun toteuttamiseksi ja käyttöönottamiseksi valituissa asiakkaan prosesseissa. Yritys arvosti QPR:n kattavaa tarjoomaa ja poikkeuksellisen laajaa kokemusta datalähtöisestä prosessianalyysistä eri toimialoilta ja lähdejärjestelmistä.

Tämä kauppa julkistetaan pörssitiedotteena, koska kauppa täyttää QPR:n tiedonantopolitiikassaan määrittelemät julkistuskriteerit merkittäville, sitoville uusille sopimuksille. Kaupan täsmällistä kokonaisarvoa ei julkisteta.

Lue lisää QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistosta.

 

QPR Software Oyj

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja  

Dare to improve. www.qpr.com

 

Lisätietoja:

Matti Erkheikki  
Johtaja, QPR Software Plc
Tel. + 358 40 717 2570
Email: matti.erkheikki(at)qpr.com