QPR Softwaren puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2018 | QPR

Uutiset

You are here

QPR Softwaren puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2018

QPR Softwaren puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2018

QPR SOFTWARE PÖRSSITIEDOTE, 2.8.2018 KLO 9.00

QPR SOFTWAREN PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2018

Liikevaihto ja liiketoiminnan rahavirta kasvoivat           

Huhti-kesäkuu 2018

 • Liikevaihto oli 2 272 tuhatta euroa (2017: 2 198) ja kasvoi 3 %.
 • Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 54 % (51).
 • Liiketulos -118 tuhatta euroa (-99).
 • Liiketulos -5,2 % liikevaihdosta (-4,5).
 • Liiketoiminnan rahavirta 142 tuhatta euroa (-66).
 • Tulos ennen veroja -117 tuhatta euroa (-113).
 • Vuosineljänneksen tulos -85 tuhatta euroa (-86).
 • Tulos/osake -0,007 euroa (-0,007).

Tammi-kesäkuu 2018

 • Liikevaihto oli 5 154 tuhatta euroa (2017: 5 011) ja kasvoi 3 %.
 • Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 56 % (54)
 • Liiketulos 282 tuhatta euroa (388).
 • Liiketulos 5,5 % liikevaihdosta (7,8).
 • Liiketoiminnan rahavirta 1 739 tuhatta euroa (1 649).
 • Tulos ennen veroja 94 tuhatta euroa (364).
 • Kauden tulos 40 tuhatta euroa (279).
 • Tulos/osake 0,003 euroa (0,023).
 • Näkymät tilikaudelle 2018 ovat ennallaan, mutta yhtiö täsmentää odotuksiaan loppuvuoden liikevaihdon kasvusta ja arvioi liikevaihdon kasvun kiihtyvän tammi - kesäkuussa saavutetusta tasosta. Arvio perustuu katsauskauden jälkeen heinäkuussa saatuihin tilauksiin, tehtyihin sopimuksiin ja tarjouskantaan.

Liiketoiminta

QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Innovoimme, kehitämme ja myymme ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Lisäksi tarjoamme asiakkaille monipuolisia konsultointipalveluita.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

QPR Software on tehnyt viime vuosina merkittävät investoinnit uuden prosessianalyysi- ja mittausohjelmistonsa kehitykseen sekä kaikkien ohjelmistotuotteidensa käyttöliittymiin. Yhtiö arvioi prosessianalyysiohjelmistojen ja -palvelujen kysynnän jatkavan kasvuaan kuluvana vuonna. Kasvun painopiste on Euroopassa, vaikka suurten organisaatioiden prosessianalyysiohjelmistojen kysyntä on vahvassa kasvussa myös Euroopan ulkopuolella. Maakohtaiset erot kysynnässä ovat nykyisessä, aikaisen markkinan vaiheessa edelleen suuria.

Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistoissa arvioimme kilpailun säilyvän kireänä kehittyneiden maiden markkinoilla. Kehittyvien maiden markkinoilla on kuitenkin edelleen kasvupotentiaalia kyseisille tuotteille.
 

Näkymät tilikaudelle 2018

Näkymät tilikaudelle 2018 ovat ennallaan, mutta yhtiö täsmentää odotuksiaan loppuvuoden liikevaihdon kasvusta ja arvioi liikevaihdon kasvun kiihtyvän tammi - kesäkuussa saavutetusta tasosta. Tämä arvio perustuu katsauskauden päättymisen jälkeen heinäkuussa saatuihin tilauksiin, tehtyihin sopimuksiin sekä tarjouskantaan. Heinäkuussa saatujen tilausten arvo on merkittävästi edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampi.

Aiemmin julkistetut näkymät:

QPR arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2018 (2017: 9 084 tuhatta euroa). Liikevaihdon merkittävin kasvun lähde on yhtiön ohjelmistoliiketoiminta, ja siinä erityisesti prosessianalyysi- ja mittausohjelmisto QPR ProcessAnalyzer. Myös konsultoinnin liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisvuodesta.

Yhtiö lisää kuluvana vuonna panostuksiaan kasvuliiketoimintoihinsa, erityisesti kansainvälisessä myynnissä ja markkinoinnissa. Kustannusten kasvusta huolimatta QPR arvioi liiketuloksen kasvavan edellisvuodesta ja ylittävän 5 prosenttia liikevaihdosta (2017: 0,4 % liikevaihdosta).

 

Lue tiedote kokonaisuudessaan täältä