QPR Softwaren puolivuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2017 | QPR

Uutiset

You are here

QPR Softwaren puolivuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2017

 

YHTEENVETO

Ohjelmistoliikevaihto kasvoi alkuvuonna               

Huhti-kesäkuu 2017

 • Liikevaihto 2 062 tuhatta euroa (2016: 2 173). Ohjelmistolisenssien myynti kasvoi (+17 %), mutta liikevaihto laski 5 % konsultointipalvelujen liikevaihdon laskun (-15 %) johdosta.
 • Liikevoitto 4 tuhatta euroa (230).
 • Liikevoitto 0,2 % liikevaihdosta (10,6).
 • Liiketoiminnan rahavirta -66 tuhatta euroa (192).
 • Voitto ennen veroja -9 tuhatta euroa (217).
 • Vuosineljänneksen voitto 18 tuhatta euroa (175).
 • Tulos/osake 0,001 euroa (0,015).

Tammi-kesäkuu 2017

 • Liikevaihto 4 369 tuhatta euroa (2016: 4 215). Liikevaihto kasvoi 4 % ohjelmistolisenssien myynnin voimakkaan kasvun (+81 %) ansiosta. Kasvua hidasti konsultointipalvelujen liikevaihdon lasku (-10 %).
 • Liikevoitto 280 tuhatta euroa (125).
 • Liikevoitto 6,4 % liikevaihdosta (3).
 • Liiketoiminnan rahavirta 1 649 tuhatta euroa (1 422).
 • Voitto ennen veroja 256 tuhatta euroa (95).
 • Kauden voitto 171 tuhatta euroa (70).
 • Tulos/osake 0,014 euroa (0,006).
 • Näkymät tilikaudelle 2017 ennallaan.

Liiketoiminta

QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Innovoimme, kehitämme ja myymme ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Lisäksi tarjoamme asiakkaille monipuolisia konsultointipalveluita.

 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
 

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Arvioimme prosessianalyysiohjelmistojen (process mining) ja -palvelujen kysynnän kasvun edelleen kiihtyvän kuluvana vuonna. Kyseinen ohjelmistotuotekategoria on edelleen verrattain uusi, mutta kilpailu ja kehityspanostukset ovat tällä markkinalla voimakkaassa nousussa.

Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistoissa ja palveluissa arvioimme kilpailun kiristyvän kehittyneillä markkinoilla. Kehittyvillä markkinoilla on edelleen kasvupotentiaalia kyseisille tuotteille.
 

Näkymät tilikaudelle 2017

Näkymät ovat ennallaan.

QPR jatkaa panostuksiaan kehittämänsä prosessianalyysiohjelmiston (process mining) ja siihen liittyvien palvelujen myyntiin. Yhtiö arvioi prosessianalyysiliiketoimintansa kasvavan merkittävästi kuluvana vuonna.

Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistotuotteiden kiristyneen kilpailun arvioidaan vaikuttavan negatiivisesti myyntiin osassa QPR:n jälleenmyyntikanavaa, erityisesti kehittyneillä markkinoilla. Tämän vaikutuksen kompensoimiseksi yhtiö hakee kasvua näiden tuotteiden jälleenmyyntikanavan uudistamisesta kehittyvillä markkinoilla.

Mallinnus- ja suorituskykyjohtamisen tuotteissa yhtiö keskittyy kotimarkkinoillaan Suomessa erityisesti ohjelmistoratkaisujen kehitykseen ja toimittamiseen. Toiminnankehityksen konsultoinnissa yhtiö panostaa avainasiakkuuksien kehittämiseen ja laajentamiseen.

QPR arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2017, mutta liikevoiton jäävän kasvupanostusten vuoksi hieman edellisvuotta pienemmäksi. Suunniteltu kustannusten nousu liittyy lähinnä ohjelmistotuotekehityksen nopeuttamiseen sekä kansainvälisen liiketoiminnan kasvupanostuksiin.

Yksittäisten vuosineljänneksien liikevaihdon arvioidaan vaihtelevan jonkin verran, johtuen ohjelmistolisenssikauppojen ajoituksesta kullakin neljänneksellä.

 

Lue koko katsaus