QPR Software Interim Financial Report January – September 2018 | QPR

Uutiset

You are here

QPR Softwaren osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2018

QPR SOFTWARE PÖRSSITIEDOTE, 25.10.2018 KLO 9.15

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat edellisvuodesta           

Heinä-syyskuu 2018

 • Liikevaihto oli 2 222 tuhatta euroa (2017: 1 966) ja kasvoi 13 %. 
 • Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 58 % (60).
 • Liiketulos 109 tuhatta euroa (-34).
 • Liiketulos 4,9 % liikevaihdosta (-1,7).
 • Tulos ennen veroja 113 tuhatta euroa (-41).
 • Vuosineljänneksen tulos 91 tuhatta euroa (-32).
 • Tulos/osake 0,008 euroa (-0,003).

Tammi-syyskuu 2018

 • Liikevaihto oli 7 376 tuhatta euroa (2017: 6 977) ja kasvoi 6 %.
 • Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 56 % (55).
 • Liiketulos 391 tuhatta euroa (354).
 • Liiketulos 5,3 % liikevaihdosta (5,1).
 • Tulos ennen veroja 207 tuhatta euroa (323).
 • Kauden tulos 131 tuhatta euroa (246).
 • Tulos/osake 0,011 euroa (0,021).
 • Näkymät tilikaudelle 2018 ovat ennallaan.

Liiketoiminta

QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Innovoimme, kehitämme ja myymme ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Lisäksi tarjoamme asiakkaille monipuolisia konsultointipalveluita.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

QPR Software on tehnyt viime vuosina merkittävät investoinnit uuden prosessianalyysi- ja mittausohjelmistonsa kehitykseen sekä kaikkien ohjelmistotuotteidensa käyttöliittymiin. Yhtiö arvioi prosessianalyysiohjelmistojen ja -palvelujen kysynnän jatkavan kasvuaan kuluvana vuonna. Maakohtaiset erot kysynnässä ovat nykyisessä, aikaisen markkinan vaiheessa edelleen suuria. 

Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistoissa arvioimme kilpailun säilyvän kireänä kehittyneiden maiden markkinoilla. Kehittyvien maiden markkinoilla on kuitenkin edelleen kasvupotentiaalia kyseisille tuotteille.

Näkymät tilikaudelle 2018

Näkymät ovat ennallaan. QPR arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2018 (2017: 9 084 tuhatta euroa). Vuoden jälkipuoliskolla liikevaihdon kasvu kiihtyy alkuvuonna saavutetusta tasosta.

Liikevaihdon merkittävin kasvun lähde on yhtiön ohjelmistoliiketoiminta, ja siinä erityisesti prosessianalyysi- ja mittausohjelmisto QPR ProcessAnalyzer. Myös konsultoinnin liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisvuodesta.

Yhtiö lisää kuluvana vuonna panostuksiaan kasvuliiketoimintoihinsa, erityisesti kansainvälisessä myynnissä ja markkinoinnissa. Kustannusten kasvusta huolimatta QPR arvioi liiketuloksen kasvavan edellisvuodesta ja ylittävän 5 prosenttia liikevaihdosta (2017: 0,4 % liikevaihdosta).

 

Lue tiedote kokonaisuudessaan täältä