QPR SOFTWARE INTERIM REPORT JANUARY – MARCH 2018 | QPR

Uutiset

You are here

QPR SOFTWAREN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA TAMMI - MAALISKUU 2018

Liikevaihto 2,9 miljoonaa euroa, liikevoitto 14% liikevaihdosta

 

QPR SOFTWAREN OSAVUOSIKATSAUS, 26.4.2018 KLO 9.00

Yhteenveto tammi - maaliskuu 2018

  • Liikevaihto 2 882 tuhatta euroa (tammi-maaliskuu 2017: 2 813).
  • Kansainvälisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta 45  % (36).
  • Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta 57 % (55).
  • Liikevoitto 400 tuhatta euroa (488).
  • Liikevoitto 14 % liikevaihdosta (17).
  • Liiketoiminnan rahavirta 1 597 tuhatta euroa (1 715).
  • Voitto ennen veroja 211 tuhatta euroa (477). Rahoituseriin on kirjattu 184 tuhatta euroa kertaluonteisia valuuttakurssitappioita konsernin venäläisen tytäryhtiön lakkauttamisen johdosta. Valuuttakurssitappiot ovat syntyneet ruplan ja euron kurssieroista. Kurssitappioilla ei ole vaikutusta kertyneisiin voittovaroihin eikä liiketoiminnan rahavirtaan.
  • Vuosineljänneksen voitto 124 tuhatta euroa (365).
  • Tulos/osake 0,010 euroa (0,030).

Liiketoiminta

QPR Software on organisaatioiden toiminnankehitykseen keskittynyt ohjelmisto- ja palveluyhtiö, jonka ohjelmistoja ja palveluja käytetään yli 50 maassa. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen mallinnuksen, analysoinnin ja mittauksen keinoin näkyvyyden organisaatioiden toimintaan. Tämä näkyvyys mahdollistaa asiakkaille strategian toteuttamisen, toiminnan tehostamisen, kasvun tukemisen ja digitalisoinnin nopeasti ja vaikuttavasti.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

QPR Software on tehnyt viime vuosina merkittävät investoinnit uuden prosessianalyysi- ja mittausohjelmistonsa kehitykseen sekä kaikkien ohjelmistotuotteidensa käyttöliittymiin. Yhtiö arvioi prosessianalyysiohjelmistojen ja -palvelujen kysynnän jatkavan kasvuaan kuluvana vuonna. Kasvun painopiste on Euroopassa, vaikka erityisesti suurten organisaatioiden prosessianalyysiohjelmistojen kysyntä on vahvassa kasvussa myös Euroopan ulkopuolella. Maakohtaiset erot kysynnässä ovat nykyisessä, aikaisen markkinan vaiheessa edelleen suuria.

Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistoissa arvioimme kilpailun säilyvän kireänä kehittyneiden maiden markkinoilla. Kehittyvien maiden markkinoilla on kuitenkin edelleen kasvupotentiaalia kyseisille tuotteille.

Näkymät tilikaudelle 2018 (IFRS 15:n mukaisesti päivitetyt)

Näkymät ovat sisällöltään samat kuin tilinpäätöstiedotteessa 15.2.2018 julkistetut, mutta ne on päivitetty uuden tilinpäätösstandardin IFRS 15:n mukaisesti.

QPR arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2018 (2017: 9 084 tuhatta euroa). Liikevaihdon merkittävin kasvun lähde on yhtiön ohjelmistoliiketoiminta, ja siinä erityisesti prosessianalyysi- ja mittausohjelmisto QPR ProcessAnalyzer. Myös konsultoinnin liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisvuodesta.

Yhtiö lisää kuluvana vuonna panostuksiaan kasvuliiketoimintoihinsa, ja suunnittelee lisäävänsä resurssejaan erityisesti kansainvälisessä myynnissä ja markkinoinnissa. Kustannusten kasvusta huolimatta QPR arvioi liikevoiton kasvavan edellisvuodesta ja ylittävän 5 prosenttia liikevaihdosta (2017: 32 tuhatta euroa).

Aiemmin julkistetut näkymät

QPR arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2018. Liikevaihdon merkittävin kasvun lähde on yhtiön ohjelmistoliiketoiminta, ja siinä erityisesti prosessianalyysi- ja mittausohjelmisto QPR ProcessAnalyzer. Myös konsultoinnin liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisvuodesta.

Yhtiö lisää kuluvana vuonna panostuksiaan kasvuliiketoimintoihinsa, ja suunnittelee lisäävänsä resurssejaan erityisesti kansainvälisessä myynnissä ja markkinoinnissa. Kustannusten kasvusta huolimatta QPR arvioi vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan edellisvuodesta. 

 

Lue tiedote kokonaisuudessaan täältä