QPR SOFTWAREN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1. – 30.9.2017 | QPR

Uutiset

You are here

QPR SOFTWAREN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1. – 30.9.2017

Pörssitiedote 26.10.2017 klo 9.00

YHTEENVETO

Heinä-syyskuu 2017

 • Liikevaihto 1 733 tuhatta euroa (2016: 2 104). Liikevaihdon lasku johtui pääosin edellisvuotta pienemmästä ohjelmistolisenssien myynnistä.
 • Liikevoitto -36 tuhatta euroa (385).
 • Liikevoitto -2,1 % liikevaihdosta (18,3).
 • Liiketoiminnan rahavirta -426 tuhatta euroa (-201).
 • Voitto ennen veroja -43 tuhatta euroa (374).
 • Vuosineljänneksen voitto -34 tuhatta euroa (281).
 • Tulos/osake -0,003 euroa (0,023).

Tammi-syyskuu 2017

 • Liikevaihto 6 102 tuhatta euroa (2016: 6 319).
 • Liikevoitto 244 tuhatta euroa (509).
 • Liikevoitto 4,0 % liikevaihdosta (8,1).
 • Liiketoiminnan rahavirta 1 223 tuhatta euroa (1 221).
 • Voitto ennen veroja 213 tuhatta euroa (469).
 • Kauden voitto 137 tuhatta euroa (352).
 • Tulos/osake 0,011 euroa (0,029).
 • QPR tiedotti 13.10.2017 muuttavansa arviotaan koko vuoden tuloksestaan. Yhtiö toistaa nämä näkymät vuodelle 2017.

Liiketoiminta

QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Innovoimme, kehitämme ja myymme ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Lisäksi tarjoamme asiakkaille monipuolisia konsultointipalveluita.
 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Arvioimme prosessianalyysiohjelmistojen (process mining) ja -palvelujen kysynnän kasvun edelleen kiihtyvän kuluvana vuonna. Kyseinen ohjelmistotuotekategoria on edelleen verrattain uusi, mutta kilpailu ja kehityspanostukset ovat tällä markkinalla voimakkaassa nousussa.

Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistoissa ja palveluissa arvioimme kilpailun kiristyvän kehittyneillä markkinoilla. Kehittyvillä markkinoilla on edelleen kasvupotentiaalia kyseisille tuotteille.

Näkymät tilikaudelle 2017

QPR Software muutti 13.10.2017 arviotaan koko vuoden tuloksestaan, perustuen muuttuneisiin ohjelmistolisenssimyyntinäkymiin. Samalla yhtiö antoi ennakkotietoja heinä-syyskuun 2017 tuloksestaan. Yhtiö toistaa 13.10.2017 antamansa näkymät.

QPR Softwaren tarjouskannan arvo on kehittynyt keväästä lähtien myönteisesti, mutta samalla myyntiajat ovat pidentyneet. Heinä-syyskuussa ohjelmistolisenssimyynti jäi huomattavasti odotuksistamme sekä edellisvuodesta. 

Loka-joulukuun liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan paranevan merkittävästi heinä-syyskuusta. Arvio liikevaihdon ja tuloksen parantumisesta perustuu pääosin kuluvalle vuosineljännekselle jo saatuihin tilauksiin. QPR arvioi nyt vuoden 2017 liikevaihtonsa pysyvän edellisvuoden tasolla (arvioitu vaihteluväli: +/-3% edellisvuoteen verrattuna), kun aiemmin arvioimme liikevaihdon kasvavan edellisvuoteen verrattuna (2016: 8 634 miljoonaa euroa). 

Arvioimme vuoden 2017 liikevoiton olevan 4 – 9 % liikevaihdosta. Aiemmin arvioimme liikevoiton jäävän hieman edellisvuotta pienemmäksi (2016: 761 tuhatta euroa, 8,8 % liikevaihdosta). 

 

Lue tiedote kokonaisuudessaan täältä