QPR Software toimittaa strategian jalkautuksen ja kokonaisarkkitehtuurin ohjelmistoratkaisun keskeiselle valtion virastolle Lähi-idässä | QPR

Uutiset

You are here

QPR Software toimittaa strategian jalkautuksen ja kokonaisarkkitehtuurin ohjelmistoratkaisun keskeiselle valtion virastolle Lähi-idässä

QPR on voittanut tarjouskilpailun, jonka seurauksena QPR toimittaa Lähi-itäläiselle valtion virastolle QPR Metricsin ja QPR EnterpriseArchitectin strategian toteutukseen sekä toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen.

QPR Metrics auttaa asiakasta strategian toteutuksessa sekä yrityksen suorituskyvyn mittaamisessa, kun taas QPR EnterpriseArchitect tarjoaa yhtenäisen kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluympäristön organisaation jokaiselle toimijalle mahdollistaen ketterän toiminnan kehittämisen. Kumpikin ohjelmisto on osa QPR:n organisaation toimintajärjestelmää, jolla suunnitellaan ja toteutetaan organisaatioiden kehittämistä vastaamaan tämän päivän nopean digitalisaation tarpeita. Järjestelmän uusin versio julkaistiin juuri 2. toukokuuta.
Ratkaisu toimitetaan yhdessä QPR:n paikallisen jälleenmyyjän kanssa.

 

QPR Software Oyj

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.
QPR Softwaren kattava asiantuntijatiimi ja 25 vuoden kokemus takaavat asiakkaillemme näkyvyyden heidän liiketoimintaansa ja antavat keinot tehdä oikeat päätökset. Toiminta-aikanamme olemme myyneet yli miljoona ohjelmistolisenssiä, jotka ovat käytössä 2 000 organisaatiossa.

Dare to improve. www.qpr.fi

 

Lisätietoja:

Raúl Partida

Phone: +358 45 7580 0500

Email: raul.partida(at)qpr.com