QPR Software Delivers Process Mining Software to a Leading European Bank | QPR

Uutiset

You are here

QPR Software toimittaa prosessien louhintaohjelmiston johtavalle eurooppalaiselle finanssialan toimijalle

Helsinki 10.7.2019 klo 13.00 - QPR on allekirjoittanut sopimuksen QPR ProcessAnalyzer -ohjelmiston myynnistä johtavan eurooppalaisen finanssialan toimijan kanssa. Ohjelmisto toimitetaan pilvipalveluna. 

Uusi asiakas keskittyy suorituskyvyn parantamiseen sekä pankki- että vakuutustoiminnan avainprosesseissa. Tavoitteena on parantaa asiakaspalvelua poistamalla prosessien pullonkauloja ja nostamalla toiminnan automaatioastetta. Prosessien louhinta toimii tärkeänä mahdollistajana ohjelmistorobotiikan käytölle prosessien automatisoinnissa. Asiakkaan aikomuksena on kehittää yhtiönlaajuista prosessien louhinnan kyvykkyyttä käyttäen hyväksi keskitettyä tietovarastoa, johon on jo aikaisemmin investoitu mittavasti. Jatkossa tietovarasto tarjoaa helpon ja nopean tavan louhia yrityksen liiketoimintaprosesseja kattavasti.

Asiakas valitsi QPR ProcessAnalyzer -ohjelmiston sen edistyksellisten ja monipuolisten prosessien analysointiin liittyvien ominaisuuksien ansiosta sekä kyvystä vastata isojen organisaatioiden asettamiin ei-toiminnallisiin vaatimuksiin. Valintaan vaikutti myös ohjelmiston joustava saatavuus ja skaalautuvuus pilvipalveluna.

”Olemme innostuneita mahdollisuudesta palvella yhtä Euroopan johtavista finanssialan toimijoista heidän prosessien louhinta- ja automatisointitarpeissaan. He ovat välittömästi päässeet hyötymään QPR ProcessAnalyzerin tarjoamasta näkyvyydestä liiketoimintaprosessien todelliseen tilaan automaatiohankkeissaan. Olen varma, että heidän asiakkaansa arvostavat kokemaansa parantunutta asiakaspalvelua”, sanoo johtaja Matti Erkheikki, QPR Software.

 

QPR Software Oyj

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

Dare to improve. www.qpr.fi

 

Lisätietoja:

Matti Erkheikki 
Johtaja, QPR Software Oyj
Sähköposti: matti.erkheikki@qpr.com
Puh. +358 40 717 2570