QPR Software toimittaa ohjelmistoja itäeurooppalaiselle teleoperaattorille | QPR

Uutiset

You are here

QPR Software toimittaa ohjelmistoja itäeurooppalaiselle teleoperaattorille

Helsinki 31.12.2018 klo 14.00 - QPR Software on sopinut QPR EnterpriseArchitecture -ohjelmistolisenssien myynnistä suurelle itäeurooppalaiselle teleoperaattorille, joka toimii kaikilla markkinasegmenteillä ja palvelee miljoonia yritys- ja yksityisasiakkaita. Asiakas valitsi QPR:n helppokäyttöisen mallinnustyökalun QPR EnterpriseArchitectin tukemaan heitä digitaalisen transformaation suunnittelussa. Asiakas on käynnistänyt digitaalisen muutostyön tarjotakseen parempaa asiakaskokemusta sekä tehostaakseen toimintaansa.

“Olemme tyytyväisiä saadessamme näin huomattavan toimijan mallinnusohjelmistomme asiakkaaksi. Tavoitteenamme on laajentaa yhteistyötä heidän kanssaan myös prosessien louhinnan ja analysoinnin alueella (process mining), koska yritys hakee uusia tapoja toiminnan tehokkuuden lisäämiseen. Asiakas on kuluvana vuonna jo tutustunut QPR ProcessAnalyzer -työkaluun”, sanoo johtaja Matti Erkheikki QPR Softwarelta.

 

QPR Software Oyj

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja 

Dare to improve. www.qpr.fi

Lisätietoja:

Matti Erkheikki 
Johtaja, QPR Software Oyj
S-posti: matti.erkheikki(at)qpr.com
Puh. + 358 40 717 2570