QPR Software to Provide Lean Expertise for the Finnish Tax Administration | QPR

Uutiset

You are here

QPR Software toimittaa Lean-asiantuntijapalveluja Verohallinnolle

Helsinki, 27.9.2018 klo 12.00 – Verohallinto on valinnut QPR Software Oyj:n (QPR) sopimustoimittajaksi koskien Lean- asiantuntijapalvelua ja sparraustukea. Tarjottava palvelu sisältyy Johtamisen ja kehittämisen konsultointipalvelut 2017-2021 puitejärjestelyyn.

Hankinnan kautta QPR Software toimii Verohallinnon kumppanina, joka tukee Verohallintoa sisäisen Lean-prosessijohtamisen kehittämisessä. Tavoitteena on hyödyntää Lean-prosessijohtamisen periaatteita ja menetelmiä monipuolisesti Verohallinnon toiminnan ja palveluiden kehittämisessä. Hankintaan sisältyy laajasti erilaista Leaniin liittyvää konsultointia ja sparrausta. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi tarvittavien työpajojen sekä valmennus- ja koulutustilaisuuksien järjestämistä erilaisille kohderyhmille Verohallinnon sisällä.

Lean-prosessijohtamisen kyvykkyyden kasvattamisella Verohallinnon 5000 ammattilaista pystyvät kehittämään toimintaansa entistäkin paremmiksi. Näin Verohallinnon asiakkaat saavat yhä parempia palveluita kustannustehokkaasti. 

Arvio asiantuntijatyön laajuudesta on noin 60 - 100 henkilötyöpäivää vuodessa.

"Verohallinto on saanut viime vuosina kehuja digitalisaation hyödyntämisestä sekä muutenkin palveluidensa määrätietoisesta kehittämisestä. Olemme todella ylpeitä siitä, että voimme osaltamme auttaa koko yhteiskunnan kannalta kriittisten ja kaikkia kansalaisia koskevien palveluiden jatkokehittämisessä", sanoo QPR Softwaren toimitusjohtaja Jari Jaakkola.

Verohallinnon kehitys- ja tietohallintojohtaja Jarkko Levasma kommentoi hankintaa: "Meidät vakuutti erityisesti QPR:n tarjoamien asiantuntijoiden monipuolinen kokemus Lean-menetelmien käytöstä erilaisissa kehittämisprojekteissa. Lisäksi QPR:n asiantuntijat ovat pitäneet paljon valmennus- ja koulutustilaisuuksia hyvinkin erilaisille kohderyhmille.”

 

QPR Software Oyj

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

Dare to improve. www.qpr.fi.

Lisätietoja: 

Miika Nurminen, Johtaja, Toiminnankehitysliiketoiminta 
Puh. +358 40 503 1982 
Sähköposti: miika.nurminen(at)qpr.com

Lisätietoja QPR:n tarjoamista prosessijohtamispalveluista:

Julkishallinnon kokonaisarkkitehtuuri -palvelut

Yritysten kokonaisarkkitehtuuri -palvelut

Palvelut ja prosessijohtaminen