QPR Software osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2017 | QPR

Uutiset

You are here

QPR Software osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2017

 

QPR SOFTWARE OYJ                       PÖRSSITIEDOTE 27.4.2017 klo 9.30
 

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2017

Yhteenveto ensimmäinen vuosineljännes 2017

 

  • Liikevaihto 2 307 tuhatta euroa (2016: 2 042). Liikevaihto kasvoi 13 % ohjelmistolisenssien myynnin voimakkaan kasvun (+159 %) ansiosta.
  • Liikevoitto 276 tuhatta euroa (-105).
  • Liikevoitto oli 12 % liikevaihdosta (-5).
  • Liiketoiminnan rahavirta 1 715 tuhatta euroa (1 230).
  • Voitto ennen veroja 265 tuhatta euroa (-123).
  • Vuosineljänneksen voitto 153 tuhatta euroa (-105).
  • Tulos/osake 0,013 euroa (-0,009).

Liiketoiminta

QPR Software on organisaatioiden toiminnankehitykseen keskittynyt ohjelmisto- ja palveluyhtiö, jonka ohjelmistoja ja palveluja käytetään yli 50 maassa. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen mallinnuksen, analysoinnin ja mittauksen keinoin näkyvyyden organisaatioiden toimintaan. Tämä näkyvyys mahdollistaa asiakkaille toiminnan tehostamisen ja parantamisen sekä strategian toteuttamisen nopeasti ja vaikuttavasti.

 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Arvioimme prosessianalyysiohjelmistojen (process mining) ja -palvelujen kysynnän kasvun edelleen kiihtyvän kuluvana vuonna. Kyseinen ohjelmistotuotekategoria on edelleen verrattain uusi, mutta kilpailu ja kehityspanostukset ovat tällä markkinalla voimakkaassa nousussa.

Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistoissa ja palveluissa arvioimme kilpailun kiristyvän kehittyneillä markkinoilla. Kehittyvillä markkinoilla on edelleen kasvupotentiaalia kyseisille tuotteille.

Näkymät tilikaudelle 2017

QPR jatkaa panostuksiaan kehittämänsä prosessianalyysiohjelmiston (process mining) ja siihen liittyvien palvelujen myyntiin. Yhtiö arvioi prosessianalyysiliiketoimintansa kasvavan merkittävästi kuluvana vuonna.

Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistotuotteiden kiristyneen kilpailun arvioidaan vaikuttavan negatiivisesti myyntiin osassa QPR:n jälleenmyyntikanavaa, erityisesti kehittyneillä markkinoilla. Tämän vaikutuksen kompensoimiseksi yhtiö hakee kasvua näiden tuotteiden jälleenmyyntikanavan uudistamisesta kehittyvillä markkinoilla.

Mallinnus- ja suorituskykyjohtamisen tuotteissa yhtiö keskittyy kotimarkkinoillaan Suomessa erityisesti ohjelmistoratkaisujen kehitykseen ja toimittamiseen. Toiminnankehityksen konsultoinnissa yhtiö panostaa avainasiakkuuksien kehittämiseen ja laajentamiseen.

QPR arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2017, mutta liikevoiton jäävän kasvupanostusten vuoksi hieman edellisvuotta pienemmäksi. Suunniteltu kustannusten nousu liittyy lähinnä ohjelmistotuotekehityksen nopeuttamiseen sekä kansainvälisen liiketoiminnan kasvupanostuksiin.

Yksittäisten vuosineljänneksien liikevaihdon arvioidaan vaihtelevan jonkin verran, johtuen ohjelmistolisenssikauppojen ajoituksesta kullakin neljänneksellä.

Lue tiedote kokonaisuudessaan täältä