QPR Software continues to provide Enterprise Architecture consulting services for the Finnish Tax Administration | QPR

Uutiset

You are here

QPR Software jatkaa kokonaisarkkitehtuurin konsultointipalveluiden tuottamista Verohallinnolle

Helsinki, 28.3.2018 klo 12.00 – Verohallinto valitsi QPR Softwaren (QPR) kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen ja kuvaamiseen liittyvän konsultointipalvelun toimittajaksi. Uusi vuoden 2022 huhtikuuhun voimassa oleva toimitussopimus sisältää kokonaisarkkitehtuurityön kehittämiseen liittyvät asiantuntijapalvelut sekä QPR EnterpriseArchitect -järjestelmän käyttötuen sopimuskauden aikana.

Hankinta toteutettiin osana Hanselin Johtamisen ja kehittämisen asiantuntijapalvelut 2017 - 2021 -puitejärjestelyä. QPR on puitejärjestelyssä mukana muun muassa strategian, prosessien ja palveluiden sekä tietohallinnon kehittämisen sopimustoimittajana.

Verohallinto käyttää arkkitehtuurien mallintamiseen ja julkaisuun pääosin QPR EnterpriseArchitect -tuotetta. QPR:n tuottama konsultointipalvelu sisältää myös mallintamisvälineen käytön tukemisen ja kouluttamisen.

”Verohallinnolla on aiempaa kokemusta kokonaisarkkitehtuurin kehittämisestä yhdessä QPR:n kanssa. Tämän sopimuksen myötä saamme jatkettua systemaattista kokonaisarkkitehtuurityötämme, joka osaltaan tukee Verohallinnon toiminnan kehittämistä”, sanoo vt. tietohallintojohtaja Jarkko Levasma.

”Odotamme innolla yhteistyön jatkoa Verohallinnon kanssa. Uusi voimaan tullut sopimus mahdollistaa Verohallinnon yhä tehokkaampaa toiminnan kokonaisvaltaista kehittämistä”, sanoo Suomen konsultointipalveluista vastaava johtaja Antti Inberg.

 

QPR Software Oyj

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

Dare to improve. www.qpr.fi.

 

Lisätietoja: 

Timo Maisila, Account manager
Puh. +358 40 776 0968
Sähköposti: timo.maisila(at)qpr.com

Lisätietoja QPR:n tarjoamista prosessijohtamispalveluista:

Julkishallinnon kokonaisarkkitehtuuri -palvelut

Yritysten kokonaisarkkitehtuuri -palvelut

Palvelut ja prosessijohtaminen