<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=390134628368750&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Osinkohistoria

QPR Software Oyj on jakanut osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti ao. taulukon mukaisesti. Osinkoa on maksettu osakkaille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä olleet merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Tämän lisäksi yhtiö on jakanut pääoman palautusta osakkaille 0,02 euroa vuonna 2009 ja 0,01 euroa vuonna 2010.

 

Päätöspäivä Täsmäytyspäivä Maksupäivä Osingon määrä, EUR
12.4.2018 16.4.2018 23.4.2018 0,03
28.3.2017 30.3.2017 7.4.2017 0,03
22.3.2016 24.3.2016 5.4.2016 0,02
12.3.2015 16.3.2015 8.4.2015 0,05
13.3.2014 18.3.2014 3.4.2014 0,04
14.3.2013 19.3.2013 3.4.2013 0,04
22.3.2012 27.3.2012 3.4.2012 0.03
18.3.2011 23.3.2011 1.4.2011 0.03
18.3.2010 23.3.2010 6.4.2010 0.02
12.3.2009 17.3.2009 26.3.2009 0.03
12.3.2008 17.3.2008 26.3.2008 0.03

 

QPR esitykset

Tiedonantopolitiikka

 

 

QPR Q4 2018 Interview with CEO Jari Jaakkola