Osinkohistoria

Vuonna 2019 QPR Software Oyj ei maksanut osinkoa. Aikaisempina vuosina yritys on jakanut osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti ao. taulukon mukaisesti. Osinkoa on maksettu osakkaille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä olleet merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Tämän lisäksi yhtiö on jakanut pääoman palautusta osakkaille 0,02 euroa vuonna 2009 ja 0,01 euroa vuonna 2010.

 

Päätöspäivä Täsmäytyspäivä Maksupäivä Osingon määrä, EUR
12.4.2018 16.4.2018 23.4.2018 0,03
28.3.2017 30.3.2017 7.4.2017 0,03
22.3.2016 24.3.2016 5.4.2016 0,02
12.3.2015 16.3.2015 8.4.2015 0,05
13.3.2014 18.3.2014 3.4.2014 0,04
14.3.2013 19.3.2013 3.4.2013 0,04
22.3.2012 27.3.2012 3.4.2012 0.03
18.3.2011 23.3.2011 1.4.2011 0.03
18.3.2010 23.3.2010 6.4.2010 0.02
12.3.2009 17.3.2009 26.3.2009 0.03
12.3.2008 17.3.2008 26.3.2008 0.03