Virtaviivainen toiminta | QPR

Virtaviivainen toiminta

Maksimoi asiakasarvo optimoidulla resurssien käytöllä

You are here

Organisaatioiden toimintaan kohdistuu yhä enemmän erilaisia vaatimuksia niin asiakkailta kuin muilta sidosryhmiltä. Lisääntyvät regulaatiovaatimukset (esim. GDPR, ympäristövaatimukset) vaikuttavat nykyiseen toimintaan. Markkinoille tulevat uudet toimijat murtavat vanhoja toimintamalleja. Kustannukset ovat jatkuvan vähennyspaineen alla ja toimintaan liittyvää hukkaa (lean ”timwoods”) on pystyttävä minimoimaan.

Kilpailu markkinoista ja asiakkaista sekä palveluiden ja tuotteiden laadun varmistaminen vaatii läpinäkyvyyttä toimintatapoihin, ajantasaista tilannekuvaa ja toiminnan optimointia. Kehitettyjen toimintamallien jalkautuksen jälkeen on varmistettava, että organisaation jäsenillä on edellytykset onnistua tehtävissään, toiminta on halutun mukaista ja sitä kehitetään.

Vaatimusten suhteuttaminen käytettävissä oleviin resursseihin ja yrityksen toimintamalliin on jatkuvaa tasapainottelemista. Toiminnan kehittäminen ja varmistaminen sovitun mallin mukaisesti kuuluu jokaisen työntekijän tehtäviin menestyvässä organisaatiossa. 

Tarve

Toiminnan virtaviivaistaminen tiivistyy kolmeen pääalueeseen:

1) Tavoitteiden asettaminen ja viestintä

2) Toimintaedellytysten varmistaminen

3) Toiminnan ja tulosten mittaaminen
 

Ratkaisu

QPR:n johtamisjärjestelmä auttaa virtaviivaistamaan tuomalla toiminnan keskiöön ja kytkemällä yrityksen eri toiminteet ja niiden sisällön toimintaan.

Prosessikeskeisessä johtamisjärjestelmässä toimintaa kuvaavat prosessit toimivat toimintaan liittyvän tiedon liimana. Prosessi toimii kuin "hakukriteerinä", kun halutaan löytää prosessiin liityvää tietoa, kuten esim. työohjeita, mittareita, tavoitteita tai koulutusmateriaalia. 

Asiakashyöty

  • Organisaation toiminta tulee ohjaavaksi tekijäksi, kun organisaatiossa toimintaan tarvittavaa tietoa liitetään yhteen
  • Organisaation tavoitteet, niin strategiset kuin operatiivisetkin, saadaan viestittyä organisaatiolle toimintaan kytkettynä
  • Toimintaan olennaisesti liittyvä tieto tuodaan organisaation käyttöön toimintaan vahvasti linkitettynä
  • Tulosten seuranta liitetään toimintaan ja saadaan viestittyä organisaation toimijoille

Asiakastarinat

"QPR:n sovellukset ovat prosessikehityksen huippuluokkaa maailmalla. QPR:n prosessien analysointi- ja mittaamisohjelmisto on erinomainen kehittämistyökalu, joka auttaa mallintamaan nopeasti prosessisuunnitelman raamit. QPR toimii jokaisella askeleella alkaen suunnittelusta projektin läpiviemiseen”.

- Marjo Räisälä, Quality Development Manager, Fennovoima

Lataa referenssitarina