<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=390134628368750&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Johda ja toteuta suuret muutoshankkeet onnistuneesti

Uusien teknologioiden kehittyminen ja käyttöönotto muuttavat yritysten ja yhteisöjen toimintaympäristöjä radikaalisti. Esimerkiksi digitalisaatio, automaatio ja keinoälyn hyödyntäminen ovat nykypäivinä yleisiä puheenaineitaAsiakkaille pitää tuottaa parempia tai kokonaan uusia tuotteita tai palveluita, joiden kehittämiseen nykyiset liiketoimintamallit ja organisaation keskeiset yhteistyökumppanit eivät välttämättä sovi. Organisaatiot haluavat muuttaa toimintaansa enemmän asiakas- ja palveluorientoituneeksi, ja kääntää toimintansa organisaation funktiokeskeisyydestä prosessijohdetuksi. 

Miten näitä uusia palveluita voidaan kehittää koko ajan muuttuvassa ja monimutkaistuvassa toimintaympäristössä? Kuinka varmistaa läpi koko organisaation ulottuvan radikaalin muutoksen onnistuminen?

Organisaatiosi tarvitsee

  • Asiakaslähtöisen tulokulman muutokseen. Asiakkaan on oltava keskiössä. 
  • Kokonaisvaltaisuuden: transformaatio leikkaa läpi koko rakenteen alkaen strategiasta, kulttuurista, tuotetuista palveluista ja tuotteista ja toimintamallista, millä ne tuotetaan asiakkaille. 
  • Selkeätviestittävät ja mitattavat tavoitteet. 
  • Muutosjohtamiseen tarvittavat lähtökohdat eli tavoitemallin, mihin muutos halutaan viedä. 

QPR:n ratkaisu

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän avulla organisaation toimintaa voidaan kehittää ymmärtämällä kokonaisuus siten, että tavoiteltavat lopputulokset on kytketty strategiaan, ja niiden toteutumista seurataan hankkeiden hallinnan avulla. Kokonaisarkkitehtuurimenetelmää voidaan hyödyntää sekä suurempien kokonaisuuksien että pienempien osakokonaisuuksien kehittämisessä.

QPR tarjoaa organisaatiosi käyttöön parhaat kokonaisarkkitehtuuriin perustuvatt toiminnan kehittämisen asiantuntijapalvelut, joiden avulla tehostat ja kehität toimintaasi, parannat palveluitasi, ja helpotat strategian toimeenpanoa kustannustehokkaasti.

Lue lisää

Asiakastarinat

"QPR products are good, and I have positive experiences with what the consultants have been able to deliver. We use QPR EnterpriseArchitect in certain areas, which is a handy and easy-to-use tool.”

- Ville Koivumäki, Head of City Solutions IT, Fortum

5988562-00214884-fortum Fortum success story

 

Haluatko kuulla lisää? 

Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen asiantuntijoidemme kanssa. Käydään läpi yhdessä ratkaisumme osat ja etsitään teille sopiva tapa edetä.

Ota meihin yhteyttä