<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=390134628368750&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tiedonhallintalaki edellyttää tiedonhallintamallin kuvaamista

Tiedonhallintamallin tarkoitus, laatiminen ja hyödyntäminen perustuu tiedonhallintalakiin (laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019) sekä muihin siihen liittyviin lakeihin, jotka astuivat voimaan 1.1.2020. 

Tiedonhallintalain mukaan tiedonhallintayksikkö on velvoitettu laatimaan ja ylläpitämään tiedonhallintamallia. Tiedonhallintayksiköllä tarkoitetaan julkista tehtävää suorittavaa organisaatiota tai viranomaista. Tiedonhallintamalli on kuvaus näiden tiedonhallintayksikössä toimivien viranomaisten tehtävien hoidossa olevasta tiedonhallinnasta, sisältäen:

  • tietoaineistojen muodostamisen
  • tietoaineistojen käsittelyn
  • tietoaineistojen hallinnoinnin

Tiedonhallintalaissa ei enää käytetä termiä kokonaisarkkitehtuuri, mutta julkisen hallinnon organisaatioilta edellytetään tiettyjen yhtenäisten tiedonhallinnan kuvausten laatimista tiedonhallintamallin avulla - jopa vielä tarkemmalla tasolla kuin entisen lain perusteella. Kokonaisarkkitehtuurimenetelmällä tiedonhallintamallin laatiminen sujuu edelleen erinomaisesti; moni julkisen sektorin toimija pystyy sitä paitsi hyödyntämään jo KA:n avulla jo tehtyjä kuvauksia.

Mitä tiedonhallintamallilla halutaan saavuttaa?

Tiedonhallintamalli määrittää ja kuvaa tiedonhallintayksikön toimintaympäristön tiedonhallinnan ja toimii oivallisena apuvälineenä muun muassa:

  • palvelujen kehittämisessä
  • asiankäsittelyn suunnittelussa ja toteuttamisessa
  • tietoaineistojen suunnittelussa ja toteuttamisessa
  • tiedonsaantia koskevien oikeuksien ja rajoitusten toteuttamisessa
  • moninkertaisen tiedonkeruun vähentämisessä
  • tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteen toimivuuden toteuttamisessa
  • tietoturvallisuuden ylläpidossa


Tiedonhallintamallin avulla organisaatio pystyy kuvaamaan vastuullaan olevat tehtävät ja palvelut, sekä miten nämä palvelut on toteutettu (tai tullaan toteuttamaan) tiedonhallinnan näkökulmasta.

Tiedonhallintamalli auttaa hahmottamaan miten toimimme nyt ja muutosta suunnitellessa pystymme hahmottamaan muutosvaikutuksen nykyiseen verrattuna.

QPR on jo pitkään toiminut julkisen sektorin luottokumppanina. Konsulttimme ovat tälläkin hetkellä auttamassa useita organisaatioita tiedonhallintalakiin valmistautumisessa sekä tiedonhallintamallin rakentamisessa. Ota meihin yhteyttä, niin jutellaan lisää!

 

Miten QPR voi tukea organisaatiotasi lain voimaantuloon valmistautumisessa?

QPR-palvelut Tiedonhallintalaki

Tiedonhallintalakia käsittelevät webinaarit ja blogit

Webinaari- ja blogisivu

 

Huomioita tiedonhallintamallin kuvaamisesta 

Blogi 26.2.2020

 

Haluatko kuulla lisää? 

Jos haluat lisätietoja QPR:n julkiselle hallinnolle tarjoamista palveluista tiedonhallintalakiin, tiedonhallintamallin rakentamiseen tai mihin tahansa muuhun liittyvästä, soita tai lähetä sähköpostia QPR:n julkisen sektorin myynnistä vastaavalle asiantuntijalle Jukka Maijalalle:

Jukka Maijala BW
jukka.maijala(@)qpr.com
puh. 044 786 8876

 

QPR EnterpriseArchitect auttaa tiedonhallintamallin laatimisessa

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmällä tiedonhallintamallin laadinta sujuu nopeasti ja helposti.

QPR on toimittanut julkiselle hallinnolle kokonaisarkkitehtuurin mallinnuspalvelua nimeltä Arkkitehtuuripankki jo vuodesta 2017 lähtien. Nyt palvelu laajenee koskemaan kaikkia julkisen hallinnon toimijoita tietoturvaluokasta riippumatta. Arkkitehtuuripankkipalvelu toteutetaan QPR EnterpriseArchitect työkalulla.

Lue lisää QPR EnterpriseArchitectista tästä.