Datalähtöinen prosessianalyysi | QPR

Datalähtöinen prosessianalyysi

Ymmärrä - Tehosta - Automatisoi

You are here

Tarve

Ketterässä toiminnan kehittämisessä fläppitaululle piirretyt viivat ja neliöt on lopulta kyettävä kytkemään järjestelmissä liikkuviin nolliin ja ykkösiin. Yhteisen kielen puuttuessa tehostamis- ja digitalisointihankkeet tuottavat kuitenkin usein toimimattomia, kalliita ja väärin kohdennettuja ratkaisuja.

Ratkaisu

Ymmärrä, tehosta, automatisoi. QPR:n datalähtöinen prosessianalyysi luo yhteisen tavan viestiä kehityshankkeen eri sidosryhmille (konsultit, toiminnan kehittäjät, toimittajat, IT sekä johto). Tietojärjestelmässä liikkuvan datan pohjalta toiminnan ydinprosessit muuttuvat automaattisesti helppotajuisiksi vuokaavioksi.

Asiakashyöty

Ketterässä kehitysprojektissa ajansäästö on useita kymmeniä henkilötyöpäiviä, kun tehtyjen muutosten vaikutusten arviointi ei enää edellytäkään jatkuvaa nykytilan mallintamista. Hankesäästöjen lisäksi taataan pitkällä aikavälillä kriittisten kehityshankkeiden toteutuminen ajallaan ja niistä mitattavien hyötyjen ulosmittaaminen. 

 

Ota yhteyttä

Asiakastarinat


 

'“QPR ProcessAnalyzerin avulla pystyimme näkemään, miltä koko Ad Hoc -palveluprosessi näyttää. Ilman dataa ja ohjelmistoa emme olisi pystyneet löytämään ja tunnistamaan syitä prosessin pullonkaulojen takana.”
- Aila Aaltonen CIO, Caverion

Lataa referenssitarina (EN)

 

QPR ProcessAnalyzerin avulla Metsä Board pystyi tunnistamaan todellisten prosessien pullonkaulat.

"QPR ProcessAnalyzerin avulla saatu omien prosessien ymmärrys ja faktatieto on osoittautunut meille kullanarvoiseksi.Pystyimme heti fokusoimaan prosessien kehitystoimet oikeisiin paikkoihin liiketoimintamme tueksi. Ei tarvinnut tuhlata aikaa yrityksiin ja erehdyksiin."

- Matti Ketonen, Business Development Manager Metsä Board