QPR Suite | QPR

QPR Suite

Vie strategiasi onnistuneesti käytäntöön

You are here

QPR Suite – Tee muutoksia, joilla on todellista merkitystä

Digitalisaatio edellyttää asioiden tekemisen ennakkoluulottomasti uudella tavalla. QPR:n ohjelmistot ja ratkaisut auttavat organisaatioita toteuttamaan palvelulähtöistä toiminnan kehitystä, jossa asiakas on keskiössä.

QPR Suite siirtyy seuraavaan tuotesukupolveen, jossa erityispainopisteenä on prosessien integraatio, dataperusteinen prosessianalyysi, käytettävyys ja automatisointi. QPR Suite on myös yhteensopiva QPR:n uusimman ODM (Operational Development Modeling) mallin kanssa, joka tulee organisaatioita mm palvelumuotoilussa ja asiakaspolun määritystyössä.

Muistathan myös, että QPR Suiten kuuluu monipuoliset ratkaisut, joiden avulla voimme tukea organisaatiotasi mm projektiportfolion hallinnassa ja laadunhallinnan uuden ISO 9001:2015 standardin käyttöönotossa.

Päivittämällä uuteen QPR Suite versioon varmistat myös tehokkaan käytön uusimmilla selaimilla ja Microsoft Office ohjelmistojen kanssa. Päivityksen yhteydessä voimme myös halutessasi ottaa käyttöön QPR:n käyttöraportointipalvelun, sekä varmistaa QPR Portaalin käytettävyys.

QPR Suite uusia toiminnollisuuksia ovat mm.:

 • Enemmän mahdollisuuksia luoda näyttäviä tuloskortteja ja saada kattava näkemys toiminnasta
 • Täysi tuki QPR MobileDashboardille mobiiliapplikaatiolle, jolla pääset helpoiten katsomaan tuloksia missä tahansa, milloin tahansa
 • Helpompi integraatio ja tiedon saanti, muuttaminen ja käyttäminen (Extract, Transform, Load) muista järjestelmistä käyttäen uusia rajapintoja
 • Uusien mallien automaattinen luonti tuotaessa ulkopuolista dataa
 • Suurten prosessien helpompi integraatio
 • Parempi prosessien hahmottaminen ja automaattinen mallien tuottaminen suoraan datasta
 • QPR Suite tukee uutta kokonaisarkkitehtuuriin perustuvaa QPR Operational Development Methodology mallia, jossa on keskitytty erityisesti asiakaskeskeisen ekosysteemin ymmärtämiseen ja analysointiin
 • Uusien ratkaisujen ja standardien kuten ISO 9001:2015 tuki
 • Windows 10 ja Microsoft Office 2016 tuki

Ota yhteyttä:

 • Leena Aunela-Tapola, Yrityssektorin ratkaisut, leena.aunela-tapola(at)qpr.com
 • Miika Nurminen, Julkissektorin ratkaisut, jukka.maijala(at)qpr.com

Tutustu QPR Suite –ohjelmistoperheeseen

QPR Suite -ohjelmistoperhe sisältää tehokkaat työkalut operatiivisen toiminnan kehittämiseen suunnitelmasta toteutukseen. Ohjelmistot mahdollistavat prosessien ja suorituskyvyn johtamisen, sekä kokonaisarkkitehtuurin haltuunoton tehokkaasti. QPR Suite muodostuu neljästä itsenäisestä ohjelmistotuotteesta, jotka ovat helposti yhdistettävissä operatiivisen toiminnan kehittämisen kokonaisuudeksi.

 

QPR Suite

  QPR EnterpriseArchitect
          Kokonaisarkkitehtuurisi yhdessä paikassa

  QPR ProcessDesigner
         Suunnittele ja viesti prosessisi

  QPR Metrics
          Saavuta tavoitteesi

  QPR ProcessAnalyzer
           Näe todelliset prosessisi