QPR kouluttaa | QPR

QPR kouluttaa

QPR järjestää korkeatasoisia kursseja omien asiantuntijoidensa johdolla

You are here

QPR:n koulutustarjonta

Mallintaminen, kokonaisarkkitehtuuri/yritysarkkitehtuuri, lean, prosessijohtaminen, palvelukehittäminen, tietoarkkitehtuuri...

Maailma digitalisoituu, ja uusia ohjelmistotyökaluja kehitetään huimaa vauhtia. Työntekijöiden jatkokoulutukselle on ilmiselvä tarve, ja työntekijän pitää myös itse huolehtia siitä, että pysyy mukana nopeasti muuttuvassa työelämässä.

QPR Software tarjoaa korkeatasoisia asiantuntijatason kursseja yhteistyössä oppimisen verkkokauppa Oppian kanssa. QPR:n kouluttajat ovat itse asiantuntijatehtävissä useita vuosia toimineita alansa ammattilaisia, jotka esittävät käytännön esimerkkien avulla miten soveltaa kurssin sisältöä suoraan omaan työhön.

Touko-kesäkuussa 2019 vielä tilaa asiantuntijakursseille (kesto 1 päivä)

14.5.2019 Tietoarkkitehtuuri osana julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria

Tieto on nykyajan öljy! Big Data, Master Data Management, Data Warehouse, tietovaranto, tiedolla johtaminen... Nämä ja monet muut esityksistä tutut käsitteet sisältävät sanan data eli tieto. Digitalisaatio, automatisaatio, keinoäly ja robotiikka pohjautuvat kaikki tietoon. Tietoarkkitehtuurin avulla saadaan mm. organisaation tieto näkyväksi, ja saadaan aikaan yhteinen kieli. Julkishallinto. Kurssi myös 11.6.2019.

15.5.2019 Strategiasta kohti palveluiden kehittämistä

Kurssin teoriaosuudessa kuulet ja opit ymmärtämään, miten strategiasta johdettua palveluiden kehittämistä tehdään hyödyntäen JHS-suunnittelumenetelmää. Työkaluharjoituksissa opit käytännön tasolla mallintamaan Arkkitehtuuripankissa tähän kokonaisuuteen liittyviä kaaviota. Julkishallinto. Kurssi myös 12.6.2019.

22.5.2019 Prosessien jatkuva parantaminen LEAN-periaatteiden mukaisesti

Tarvitsetko todella tiiviin perustietopaketin Leanista? Oletko ajautunut suoraan Leanin työkaluihin ilman tarkempaa ymmärrystä prosessien kehittämisen teorioista? Ymmärrätkö millaisia ongelmia ratkot milläkin kehitysmenetelmällä? Tällä päivän mittaisella todellisella tehokurssilla saat perustiedot siitä, mitä tarkoittaa prosessien jatkuva parantaminen LEAN-periaatteiden mukaisesti. Yksityinen ja julkinen sektori. Kurssi myös 19.6.2019.

5.6.2019 Prosessijohtamisen peruselementit ja prosessin mallintaminen

Kurssilla opit ymmärtämään miten prosessityö nivoutuu strategiaan ja mitä erilaisia asioita prosessijohtamisen kokonaisuuteen kuuluu. Lisäksi opit ymmärtämään erilaisten prosessikaavioiden erot ja mallintamaan niitä. Kurssi sopii JHS- ja ODM-suunnittelumenetelmiä prosessimallinnuksessa käyttäville henkilöille. Julkishallinto.

Jos haluat tietää lisää, tai organisaationne miettii räätälöityä koulutusta, ota yhteyttä:

Tarja Viantie, myynti- ja markkinointipäällikkö QPR
tarja.viantie@qpr.com

 

Ilmoittautumiset ja lisätietoa yhteistyökumppanimme Oppian sivuilta:

Kevätkauden Arkkitehtuuripankki -kurssit

16.5. JHS179 jatkokurssi Helsinki
6.6. JHS179 peruskurssi Helsinki
13.6. JHS179 jatkokurssi Helsinki