Yritysten kokonaisarkkitehtuuri | QPR

Yritysten kokonaisarkkitehtuuri

Kehitä toimintaasi tuloksellisesti

Kokonaisarkkitehtuurilähtöinen toiminnan kehitys

Yrityksillä operatiivisen toiminnan kehittämisen tavoitteena on tehokkuuden lisääminen, tuloksellisuuden parantaminen sekä kilpailukyvyn kasvattaminen. Tavoitteena on varmistaa, että organisaatiolla on kyky ja tarvittavat resurssit – eli kyvykkyys - liiketoimintamallien ja strategian mukaiseen toimintaan. Kokonaisarkkitehtuurilähtöisessä toiminnan kehittämisessä operatiivista toimintaa tarkastellaan strategian, liiketoimintamallien sekä prosessien, tiedon, tietojärjestelmien ja teknologian muodostaman kokonaisuuden kautta.

QPR:n kehittämä ja parhaisiin käytäntöihin nojaava QPR operatiivisen toiminnan kehittämisen metodologia (QPR ODM) toimii kokonaisarkkitehtuurityön kehyksenä. Se on täysin yhteensopiva yleisimpien menetelmien kanssa, kuten TOGAF ja JHS 179. ODM:n avulla kokonaisarkkitehtuurityö jäsentyy selkeiksi ja hallittaviksi kokonaisuuksiksi.

Lue lisää palveluistamme ylläolevien linkkien kautta.

Lisätietoja:

Pyydä ilmainen arviointi

Katso QPR kokonaisarkkitehtuurityössä -video (englanniksi) .

Kokonaisarkkitehtuuri Suomessa 2013

QPR selvitti kokonaisarkkitehtuurin tilan Suomessa.

Lataa maksutta 20-sivuinen raportti ja lue, mitä yli 350 suomalaispäättäjää kertoo kokonaisarkkitehtuurista!

Lataa raportti

Tutustu asiakkaisiimme

Aalto yliopisto

”Eloonjäänti on mahdotonta jos ei pysy mukana ajan ja muutoksen tahdissa. Kokonaisarkkitehtuuri on meidän tapa johtaa muutosta. Sen tarjoama ketteryys antaa meille mahdollisuuden saavuttaa vuoden 2020 visiomme, jolloin haluamme olla laitos, jonka vaikutus tieteessä, taiteessa, muotoilussa ja koulutuksessa on kansainvälisesti arvostettua.”

- Patrik Maltusch, Aalto yliopiston kokonaisarkkitehtuurin johtaja

 

     Lataa referenssitarina