Jatkuva prosessien parantaminen | QPR

Toimitusketjun tehostaminen

Faktoja toimitusketjun kehittämiseen

Hyödyllistä prosessitietoa päivittäiseen toimintaan

QPR ProcessAnalyzer tuottaa systemaattisesti raportteja prosessimittareista toivotulla syklillä -  kuukausittain, viikoittain tai päivittäin. QPR ProcessAnalyzer visualisoi prosessit hyödyntäen ERP-järjestelmissä olemassa olevaa dataa. Näet miten prosessien vaiheet seuraavat toisiaan, minkälaisia poikkeamia prosessissa ilmenee ja mistä ne johtuvat. Jatkuvalla prosessien parantamisella voit tehostaa liiketoimintaa ja myös muuttaa ihmisten työskentelytapoja. Näet helposti ja nopeasti tehtyjen kehitystoimenpiteiden vaikutukset prosessiin ja sen tuloksiin. Näin voit ketterästi ja tehokkaasti tuoda esille ja poistaa prosessin tehokkuutta haittaavat esteet.

Osana jatkuvan prosessien parantamisen palvelua saat:

  • Asiantuntijat prosessien parantamisen tueksi
  • Automaattiset ja räätälöidyt raportit prosessimittareista
  • Asiantuntevan tuen prosessien parantamiseen sekä kehitystoimenpiteiden priorisointiin 
  • QPR ProcessAnalyzer -ohjelmiston käyttöoikeuden  

Keskustelemme mielellämme, miten voisimme auttaa sinua ja yritystäsi. 

Pyydä ilmainen arviointi

Prosessien kehittäminen Suomessa 2014

Prosessien kehittäminen Suomessa 2014 -kyselyyn vastasi yhteensä 625 henkilöä 339 organisaatiosta. Vuoden 2014 prosessikyselyn tavoitteena on jatkaa prosessityön tilan tutkimusta ja verrata tietoja edelliseen tutkimukseen. Selvityksen kohteena ovat muun muassa prosessityön tavoitteet, kohteet, toimenpiteet ja vastuut. Lisäksi selvitetään prosessityön haasteita ja tulosten seurantaa.

Lataa raportti

Tutustu asiakkaisiimme

Caverion

”QPR ProcessAnalyzerin avulla pystyimme näkemään miltä koko Ad Hoc palvelu prosessi näyttää. Ilman dataa ja ohjelmistoa emme olisi pystyneet löytämään ja tunnistamaan syitä prosessin pullonkaulojen takana”

– Aila Aaltonen, CIO, Caverion-

 

     Lataa referenssitarina