Toimitusketjun tehostaminen | QPR

Toimitusketjun tehostaminen

Faktoja toimitusketjun kehittämiseen

You are here

Analysoi, mittaa, paranna ja monitoroi toimitusketjun tehokkuutta

Yritysten toimitusketjuun kohdistuu yhä enemmän sekä asiakkaiden että sisäisten sidosryhmien vaatimuksia. Asiakkaat peräävät täsmällisiä toimituksia lyhyillä toimitusajoilla, kun samaan aikaan yrityksen kustannuksia ja varastoja halutaan pienentää. Tarvitaan uusia ideoita ja lähestymistapoja kaikkien eri vaatimusten saavuttamiseksi. 

Yrityksen tietojärjestelmissä on paljon laadukasta dataa, joka kertoo toimitusketjun suoriutumisesta ja siihen vaikuttavista avaintekijöistä. Tätä dataa hyödynnetään harvoin toimitusketjua parannettaessa, sillä toiminnanohjausjärjestelmän sisälle on huono näkyvyys eikä tiedetä, mitä datasta voisi saada esiin. Olipa tavoitteenasi rakentaa uusi toimitusmalli laajentaaksesi nykyistä toimituskyvykkyyttä tai siirtyä varasto-ohjautuvasta liiketoiminnasta tilausohjautuvaan, kokonaisvaltaisen näkemyksen saaminen nykyprosesseista on avainasemassa. 

QPR tarjoaa tarvittavat työvälineet ja menetelmät, joiden avulla dataa voidaan hyödyntää täysin ja muuntaa se arvokkaaksi tiedoksi yrityksen todellisesta toiminnasta. Tapahtumadataan perustuen QPR ProcessAnalyzer visualisoi automaattisesti koko prosessin ja esittää avainmittarit tarjoten näkymän koko toimitusketjun suorituskykyyn, vahvuuksiin ja heikkouksiin. 

Asiakkaan liiketoimintahyödyt: 

  • Varmista asiakastyytyväisyys täsmällisemmillä toimituksilla 
  • Tehosta sisäistä toimintaa 
  • Lyhennä läpimenoaikoja 
  • Vähennä manuaalista työtä ja tarpeettomia muutoksia 
  • Pienennä käyttöpääomaa esimerkiksi nopeuttamalla prosessia tai laskemalla varastotasoja 
  • Lisää myyntiä optimoidun toimitusketjun avulla esimerkiksi uusille markkinoille tai asiakassegmentteihin
  • Päihitä kilpailijasi muuttamalla data älykkääksi prosessitiedoksi

Haluatko tietää lisää?

Pyydä ilmainen arviointi

Etunimi *
Sukunimi *
Role *
Sähköposti *
Puhelinnumero
Yritys / järjestö *
Maa *
Subscribe to QPR news
ResourceURL

The Privacy Policy of QPR will apply to all data you submit to us.

Prosessien kehittäminen Suomessa 2014

Prosessien kehittäminen Suomessa 2014 -kyselyyn vastasi yhteensä 625 henkilöä 339 organisaatiosta. Vuoden 2014 prosessikyselyn tavoitteena on jatkaa prosessityön tilan tutkimusta ja verrata tietoja edelliseen tutkimukseen. Selvityksen kohteena ovat muun muassa prosessityön tavoitteet, kohteet, toimenpiteet ja vastuut. Lisäksi selvitetään prosessityön haasteita ja tulosten seurantaa.

Lataa raportti

Tutustu asiakkaisiimme

Caverion

”QPR ProcessAnalyzerin avulla pystyimme näkemään miltä koko Ad Hoc palvelu prosessi näyttää. Ilman dataa ja ohjelmistoa emme olisi pystyneet löytämään ja tunnistamaan syitä prosessin pullonkaulojen takana”

– Aila Aaltonen, CIO, Caverion-

 

     Lataa referenssitarina