Prosessien mallintaminen ja hyödyntäminen kehitystyössä | QPR

Palvelujen digitalisointi ja prosessijohtaminen

Tuloksellisempaa toimintaa prosessijohtamisella

Prosessien mallintaminen ja hyödyntäminen kehitystyössä

Organisaation toiminnan kannalta on tärkeä ymmärtää kokonaisuus ja kehittää sitä yksittäisistä prosesseista lähtien.

QPR:n mallinnuspalvelun avulla prosessien mallintaminen ei ole ainoastaan prosessien kuvaamista vaan koko työ johdattaa sinut ja organisaatiosi kokonaisuuden hallintaan sekä systemaattiseen prosessien kehittämiseen. QPR:n mallinnuspalvelu antaa organisaatiolle menetelmät, joiden avulla prosessityö etenee kohti yhteisiä tavoitteita ja varmistaa tavoitteiden saavuttamisen. Asiantuntijoidemme kanssa prosessien mallintaminen aloitetaan organisaatiosi lähtötilanteen ja tarpeiden mukaisesti.

Prosessimallien hyödyntäminen organisaation operatiivisessa toiminnassa:

  • Tukeminen perehdytyksessä, kommunikoinnissa ja johtamisessa
  • Yhteinen näkemys hyvistä työtavoista sekä menetelmistä ja huonojen työtapojen välttäminen
  • Läpinäkyvyyden ja asiakaslähtöisyyden lisääminen

Prosessimallien hyödyntäminen kehitystyössä:

  • Prosessit mahdollistavat yksiköiden ja funktioiden välisten rajapintojen tunnistamisen, haltuunoton, sekä kehittämisen
  • Prosessien mallintaminen mahdollistaa prosessivastuiden, sekä velvollisuuksien kehittämisen
  • Prosessiriskien ja prosessimittareiden tunnistaminen, sekä prosessien analysointi
  • Prosessien hyödyntäminen tietojärjestelmien kehittämisessä

 

Haluatko tietää lisää?

Pyydä ilmainen arviointi

Etunimi *
Sukunimi *
Role *
Sähköposti *
Puhelinnumero
Yritys / järjestö *
Maa *
Subscribe to QPR news
ResourceURL

Prosessien kehittäminen Suomessa 2014

Prosessien kehittäminen Suomessa 2014 -kyselyyn vastasi yhteensä 625 henkilöä 339 organisaatiosta. Vuoden 2014 prosessikyselyn tavoitteena on jatkaa prosessityön tilan tutkimusta ja verrata tietoja edelliseen tutkimukseen. Selvityksen kohteena ovat muun muassa prosessityön tavoitteet, kohteet, toimenpiteet ja vastuut. Lisäksi selvitetään prosessityön haasteita ja tulosten seurantaa.

Lataa raportti

Tutustu asiakkaisiimme:

Ruukki

"Kun prosessifaktat ovat edessäsi, ei ole epäselvää mihin kehitystoimenpiteet pitää kohdentaa. Juuri tämän QPR ProcessAnalyzer mahdollisti."

- Kristian Witting, Johtaja, IT ja prosessikehitys, Ruukki Construction

     Lataa asiakasreferenssi