Datalähtöinen prosessianalyysi | QPR

Palvelujen digitalisointi ja prosessijohtaminen

Tuloksellisempaa toimintaa prosessijohtamisella

Nopeita tuloksia datalähtöisellä prosessianalyysillä

Perinteiset raportointi- ja BI-työkalut tarjoavat näkymän liiketoimintaan, mutta niillä saadaan harvoin esille kokonaisnäkemys prosessien toiminnasta tai pystytään porautumaan juurisyihin tapahtumien takana. Datalähtöinen prosessianalyysi näyttää tämän kaiken. QPR ProcessAnalyzerilla voimme kuvata ja analysoida prosesseja tietojärjestelmistä automaattisesti poimittavan datan avulla. Toimitamme sinulle faktat prosessiesi ongelmakohdista, läpimenoajoista ja juurisyistä. 

Määritämme yhdessä, mitkä yrityksesi prosessit ovat analyysin kohteena ja valitun prosessin perusteella tiedämme, mitä dataa tarvitaan analyysin tekemiseksi. Toimitamme yrityksellesi arvokasta ja kokonaisvaltaista prosessitietoa. Datalähtöinen prosessianalyysi antaa myös työkalut tehokkaaseen muutosjohtamiseen ja kommunikointiin prosesseja kehitettäessä.

Tekemällä oikeita asioita prosessien tehokkuuden parantamiseksi, voit: 

  • Vähentää kustannuksia 
  • Parantaa asiakastyytyväisyyttä 
  • Lisätä myyntiä toimivien prosessien ansiosta

Haluatko tietää lisää?

Pyydä ilmainen arviointi

Etunimi *
Sukunimi *
Role *
Sähköposti *
Puhelinnumero
Yritys / järjestö *
Maa *
Subscribe to QPR news
ResourceURL

Katso, miten datasi näyttää todelliset prosessisi (englanniksi).

Prosessien kehittäminen Suomessa 2014

Prosessien kehittäminen Suomessa 2014 -kyselyyn vastasi yhteensä 625 henkilöä 339 organisaatiosta. Vuoden 2014 prosessikyselyn tavoitteena on jatkaa prosessityön tilan tutkimusta ja verrata tietoja edelliseen tutkimukseen. Selvityksen kohteena ovat muun muassa prosessityön tavoitteet, kohteet, toimenpiteet ja vastuut. Lisäksi selvitetään prosessityön haasteita ja tulosten seurantaa.

Lataa raportti

Tutustu asiakkaisiimme:

Ruukki

"Kun prosessifaktat ovat edessäsi, ei ole epäselvää mihin kehitystoimenpiteet pitää kohdentaa. Juuri tämän QPR ProcessAnalyzer mahdollisti."

- Kristian Witting, Johtaja, IT ja prosessikehitys, Ruukki Construction

     Lataa asiakasreferenssi