Toiminnan kehittäminen ja IT | QPR

Julkishallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Parempia palveluita kustannustehokkaammin ymmärryksen avulla

Automaattinen tietojen käsittely (ATK) ihmisten toiminnan kehittämisen (ITK) mahdollistajana

Iso osa sähköisten palveluiden kehittämishankkeista kohtaa suuria vaikeuksia, niiden tuloksia ei oteta kokonaisuudessaan käyttöön, tai ne keskeytetään kokonaan. Merkittävin syy epäonnistumisille on valmisteluvaiheen virheellisyys ja puutteellisuus, sillä: 1) toimintaprosesseja ei ole kuvattu tai niitä ei osata kuvata, ja 2) toimintaprosessien ja tietojärjestelmien kehittäminen tehdään irrallaan toisistaan.

Kokonaisarkkitehtuuriperusteissa toiminnan kehittämisessä organisaation toiminta kuvataan ja analysoidaan tarkastelemalla organisaation strategia, tavoitteet ja liiketoimintamallit, ja liitetään ne osaksi prosessien, tiedon, tietojärjestelmien ja teknologian muodostamaa kokonaisuutta. Kokonaisarkkitehtuurin avulla organisaatio saa ymmärrettävän ja käytännönläheisen näkymän nykytilan hahmottamiseen ja tavoitetilan määrittelemiseen toiminnan kehittämisen tueksi.

QPR tarjoaa organisaatiosi käyttöön parhaat kokonaisarkkitehtuuriperusteiset toiminnan kehittämisen asiantuntijapalvelut, joiden avulla tehostat ja kehität toimintaasi, parannat palveluitasi, ja helpotat strategian toimeenpanoa kustannustehokkaasti organisaatiossasi. 

Esimerkkejä asiantuntijapalveluista ja toimeksiannoista:

  • Strategialähtöinen toiminnankehittämisen tiekartta
  • Ydintoimintojen analyysi ja määrittely
  • Operatiivisten toimintamallien analyysi, suunnittelu, kehittäminen ja seuranta
  • Prosessien parantaminen ja mittaaminen
  • Palveluiden kehittäminen
  • Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän käyttöönotto
  • Kokonaisarkkitehtuurin nykytilat, tavoitetilat, skenaariot ja puuteanalyysit
  • Tietojärjestelmien toimintalähtöiset vaatimusmäärittelyt
  • Tietojärjestelmäsalkun analyysit ja priorisointi
  • Tietojärjestelmäintegraatioiden analyysit

 

Halutako tietää lisää miten voimme auttaa?

Pyydä ilmainen arviointi

Kokonaisarkkitehtuuri Suomessa 2013

QPR selvitti kokonaisarkkitehtuurin tilan Suomessa.

Lataa maksutta 20-sivuinen raportti ja lue, mitä yli 350 suomalaispäättäjää kertoo kokonaisarkkitehtuurista!

Lataa raportti

Tutustu asiakkaisiimme

Verohallinto

“QPR:n konsultoinnin avulla voimme syventää kokonaisarkkitehtuuriosaamistamme. Näin pystymme paremmin rakentamaan kokonaisvaltaista ymmärrystä toiminnastamme sekä siitä, miten meidän tulee toimia muuttuvassa ja verkottuvassa maailmassa.”

- Markku Heikura, Tietohallintojohtaja, Verohallinto -

    

 

Aalto-yliopisto

”Kokonaisarkkitehtuuri edesauttaa operatiivisen toiminnan kehittämistä ja lisää organisaation reagointiherkkyyttä muutoksiin. Uskomme, että valittu tapa on omiaan edistämään Aalto-yliopiston strategista tavoitetta nousta maailmanluokan yliopistoksi vuoteen 2020 mennessä.” 

- Patrik Maltusch, Aalto-yliopiston IT-arkkitehtuurista vastaava-

     Tutustu referenssitarinoihimme