Toimialajohto | QPR

Julkishallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Parempia palveluita kustannustehokkaammin ymmärryksen avulla

Strategia ilman toteutusta on harha ja strategian toteutus ilman seurantaa on turha

Lähes joka toinen organisaatio epäonnistuu strategiansa toteuttamisessa, sillä strategisia tavoitteita ja toimenpiteitä ei pystytä kytkemään operatiiviseen toimintaan. Varsinaisena strategiatyönä pidetään usein strategian laadintaa ja strategian toteutus ajatellaan operatiivisena toimintana. Lisäksi strategian toteutuksen suunnittelun ja seurannan merkitys on liian pieni, vaikka strategiaprosessi on kokonaisuus, jossa sen kaikki vaiheet vaikuttavat strategian toteutuksen onnistumiseen.

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä on käytännönläheinen ja tehokas työkalu strategian toimeenpanon tehostamisessa organisaation johtamisjärjestelmän ja strategiaprosessin tukena. Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän avulla haluttu muutos saadaan suunniteltua sekä toteutettua, ja sen vaikutukset pystytään mittaamaan.

QPR tarjoaa organisaatiosi käyttöön parhaat kokonaisarkkitehtuuriperusteiset toiminnan kehittämisen asiantuntijapalvelut, joiden avulla tehostat ja kehität toimintaasi, parannat palveluitasi, ja helpotat strategian toimeenpanoa kustannustehokkaasti organisaatiossasi.

Esimerkkejä asiantuntijapalveluista ja toimeksiannoista:

  • Toimintaympäristön analyysi ja kehittämiskohteiden tunnistaminen
  • Johtamismallin kehittäminen
  • Strategian toteuttamissuunnittelman laatiminen ja kommunikointi
  • Strategian toteuttamisen seuranta ja mittaaminen

 

Haluatko tietää lisää miten voimme auttaa?

Pyydä ilmainen arviointi

Kokonaisarkkitehtuuri Suomessa 2013

QPR selvitti kokonaisarkkitehtuurin tilan Suomessa.

Lataa maksutta 20-sivuinen raportti ja lue, mitä yli 350 suomalaispäättäjää kertoo kokonaisarkkitehtuurista!

Lataa raportti

Tutustu asiakkaisiimme

Verohallinto

“QPR:n konsultoinnin avulla voimme syventää kokonaisarkkitehtuuriosaamistamme. Näin pystymme paremmin rakentamaan kokonaisvaltaista ymmärrystä toiminnastamme sekä siitä, miten meidän tulee toimia muuttuvassa ja verkottuvassa maailmassa.”

- Markku Heikura, Tietohallintojohtaja, Verohallinto -

    

 

Aalto-yliopisto

”Kokonaisarkkitehtuuri edesauttaa operatiivisen toiminnan kehittämistä ja lisää organisaation reagointiherkkyyttä muutoksiin. Uskomme, että valittu tapa on omiaan edistämään Aalto-yliopiston strategista tavoitetta nousta maailmanluokan yliopistoksi vuoteen 2020 mennessä.” 

- Patrik Maltusch, Aalto-yliopiston IT-arkkitehtuurista vastaava-

     Tutustu referenssitarinoihimme