Hankkeistus ja hankehallinta | QPR

Julkishallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Parempia palveluita kustannustehokkaammin ymmärryksen avulla

Tavoitteellinen kehittäminen

Onko organisaatiosi toiminnan kehittämisen projektisalkku johdettu ja priorisoitu strategian pohjalta? Täyttääkö projektit niille asetetut vaatimukset?

Suurin yksittäinen syy projektien epäonnistumille on epäselvät ja puutteelliset vaatimukset.

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän avulla toimintaa voidaan kehittää ymmärtämällä kokonaisuus siten, että tavoiteltavat lopputulokset ovat kytketty strategiaan, ja niiden toteutumista seurataan hankehallinnan avulla.

QPR tarjoaa organisaatiosi käyttöön parhaat kokonaisarkkitehtuuriperusteiset toiminnan kehittämisen asiantuntijapalvelut, joiden avulla tehostat ja kehität toimintaasi, parannat palveluitasi, ja helpotat strategian toimeenpanoa kustannustehokkaasti organisaatiossasi.

Esimerkkejä asiantuntijapalveluista ja toimeksiannoista:

  • Hanke- ja projektihallinnan ohjaus
  • Hanke- ja projektisalkun hallinnan suunnittelu, kehittäminen ja arviointi
  • Hanke- ja projektisalkkujen toteutuksen tuki
  • Hankepriorisointi

Lisätietoja:

Pyydä ilmainen arviointi

Kokonaisarkkitehtuuri Suomessa 2013

QPR selvitti kokonaisarkkitehtuurin tilan Suomessa.

Lataa maksutta 20-sivuinen raportti ja lue, mitä yli 350 suomalaispäättäjää kertoo kokonaisarkkitehtuurista!

Lataa raportti

Tutustu asiakkaisiimme

Verohallinto

“QPR:n konsultoinnin avulla voimme syventää kokonaisarkkitehtuuriosaamistamme. Näin pystymme paremmin rakentamaan kokonaisvaltaista ymmärrystä toiminnastamme sekä siitä, miten meidän tulee toimia muuttuvassa ja verkottuvassa maailmassa.”

- Markku Heikura, Tietohallintojohtaja, Verohallinto -

    

 

Aalto-yliopisto

”Kokonaisarkkitehtuuri edesauttaa operatiivisen toiminnan kehittämistä ja lisää organisaation reagointiherkkyyttä muutoksiin. Uskomme, että valittu tapa on omiaan edistämään Aalto-yliopiston strategista tavoitetta nousta maailmanluokan yliopistoksi vuoteen 2020 mennessä.” 

- Patrik Maltusch, Aalto-yliopiston IT-arkkitehtuurista vastaava-

     Tutustu referenssitarinoihimme