Julkishallinnon kokonaisarkkitehtuuri | QPR

Julkishallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Parempia palveluita kustannustehokkaammin ymmärryksen avulla

You are here

Kehitä toimintaa kokonaisarkkitehtuurin avulla

Julkisen hallinnon organisaatioiden on pystyttävä reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin yhä herkemmin, sillä asiakkaiden odotukset, lainsäädäntö, säädökset ja taloudellinen tilanne asettavat vaatimuksia sekä palveluiden että toiminnan kehittämiselle yhä kasvavassa määrin. Toiminnan kehittämisen tarkoituksena on varmistaa, että organisaatio pystyy harjoittamaan ja kehittämään toimintaansa strategian ja liiketoimintamallien mukaisesti reagoimalla toimintaympäristön muutoksiin tehokkaasti.

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän avulla toimintaa voidaan kehittää ymmärtämällä kokonaisuus siten, että tavoiteltavat lopputulokset ovat kytketty strategiaan, ja niiden toteutumista seurataan hankehallinnan avulla. Kokonaisarkkitehtuurimenetelmää voidaan hyödyntää sekä suurempien kokonaisuuksien että pienempien osakokonaisuuksien kehittämisessä.

QPR tarjoaa organisaatiosi käyttöön parhaat kokonaisarkkitehtuuriperusteiset toiminnan kehittämisen asiantuntijapalvelut, joiden avulla tehostat ja kehität toimintaasi, parannat palveluitasi, ja helpotat strategian toimeenpanoa kustannustehokkaasti organisaatiossasi.

Tutustu ylläolevien linkkien kautta palvelutarjontaamme!

Pyydä ilmainen arviointi

Kokonaisarkkitehtuuri Suomessa 2013

QPR selvitti kokonaisarkkitehtuurin tilan Suomessa.

Lataa maksutta 20-sivuinen raportti ja lue, mitä yli 350 suomalaispäättäjää kertoo kokonaisarkkitehtuurista!

Lataa raportti

Tutustu asiakkaisiimme

Verohallinto

“QPR:n konsultoinnin avulla voimme syventää kokonaisarkkitehtuuriosaamistamme. Näin pystymme paremmin rakentamaan kokonaisvaltaista ymmärrystä toiminnastamme sekä siitä, miten meidän tulee toimia muuttuvassa ja verkottuvassa maailmassa.”

- Markku Heikura, Tietohallintojohtaja, Verohallinto -

    

 

Aalto-yliopisto

”Kokonaisarkkitehtuuri edesauttaa operatiivisen toiminnan kehittämistä ja lisää organisaation reagointiherkkyyttä muutoksiin. Uskomme, että valittu tapa on omiaan edistämään Aalto-yliopiston strategista tavoitetta nousta maailmanluokan yliopistoksi vuoteen 2020 mennessä.” 

- Patrik Maltusch, Aalto-yliopiston IT-arkkitehtuurista vastaava-

     Tutustu referenssitarinoihimme