Datalähtöinen ERP-analyysi | QPR

IT

IT liiketoiminnan onnistumisen tukena

Paranna ERP-järjestelmääsi datan pohjalta 

Faktapohjainen näkyvyys prosessien todelliseen tilaan mahdollistaa välittömiä rahallisia hyötyjä sekä liiketoiminnan että tietohallinnon puolella. Toiminnanohjausjärjestelmät sisältävät valtavan määrän tietoa prosessien suorituskyvystä ja liiketoiminnan tavasta hyödyntää tietojärjestelmää prosessien tukena. Nykyisellään tätä tietoa ei hyödynnetä tietojärjestelmien kehittämiseen. QPR tarjoaa reaaliprosessien automaattisen visualisoinnin, mittaamisen ja analysoinnin toiminnanohjausjärjestelmän (esim. SAP) tapahtumatiedon pohjalta. Tätä jalostunutta tietoa voidaan hyödyntää eri näkökulmista toiminnanohjausjärjestelmien tehostamisessa ja kehittämisessä tukemaan paremmin liiketoiminnan tarpeita. 

IT-kehityskustannukset haltuun toiminnanohjausjärjestelmiä tehostamalla 

Sovellusten kehitys- ja ylläpitokustannukset kasvavat useissa yrityksissä jatkuvasti. Tämä johtuu usein olemassaolevien toiminnanohjausjärjestelmien monimutkaisuudesta, joka on tulosta pyrkimyksestä mahdollistaa ja tukea liiketoiminnan erilaisia toiveita ja prosessivariaatioita. Todelliset reaaliprosessit tuntemalla voidaan arvioida, ovatko kaikki tuetut toiminnallisuudet tarpeen ja käytetäänkö niitä tehokkaasti. Tämän pohjalta tietohallinnolla on mahdollisuus tehdä realistinen IT-kehityksen tiekartta. 

Tunne toiminnanohjausjärjestelmän todellinen käyttötapa mahdollistaaksesi entistä paremman tuen liiketoiminnalle 

Toiminnanohjausjärjestelmien harmonisoinnissa ei ole kyse vain teknologiasta. Liiketoiminnan vaatimukset ovat moninaisia ja ne realisoituvat erillisinä prosessivariaatioina. Järjestelmän tekninen konfiguraatio ei määritä sen todellista käyttötapaa tai kerro olemassa olevien prosessivariaatioiden määrästä. Tämän vuoksi onnistunut järjestelmän kehittäminen tai harmonisointi edellyttää liiketoiminnan reaaliprosessien ymmärtämistä ja tuntemista, jotta voidaan suunnitella ja priorisoida yhdenmukaistamis- ja kehitystoimenpiteet. 

Paranna yhteistyötä liiketoiminnan ja tietohallinnon välillä jaetun ymmärryksen kautta 

Tietohallinto ja liiketoiminta eivät aina puhu samaa kieltä. Tietohallinnon voi olla vaikea ymmärtää, mistä liiketoiminnan moninaiset vaatimukset järjestelmätuelle tulevat. Toisaalta liiketoiminnalta itseltäänkin usein puuttuu kokonaisvaltainen ymmärrys prosessivariaatioiden määrästä, niiden tärkeydestä ja todellisesta tarpeesta. QPR:n kyky tuottaa reaaliprosessien kuvaukset ja analyysit prosessien eroista ja samankaltaisuuksista antaa liiketoiminnalle ja tietohallinnolle yhteisen näkökulman ja informaation nykytilanteesta. Jaettu näkemys liiketoiminnan todellisista tarpeista poistaa mahdollisen vastakkainasettelun ja väärinkäsitykset, mistä seuraa hyvä luottamussuhde eri osapuolten välillä. 

Reaaliprosessien ymmärryksen avulla:

  • Alennat sovellusten kehitys- ja ylläpitokustannuksia vähentämällä toiminnanohjausjärjestelmän monimutkaisuutta
  • Harmonisoit yrityksesi toiminnanohjausjärjestelmät vastaamaan todellisia tarpeita 
  • Synnytät ymmärryksen ja luottamuksen IT:n ja liiketoiminnan välille
  • Löydökset reaaliprosesseista tuovat välittömiä tuloksia 

 

Haluatko tietää lisää?

Pyydä ilmainen arviointi

Kokonaisarkkitehtuuri Suomessa 2013

QPR selvitti kokonaisarkkitehtuurin tilan Suomessa.

Lataa maksutta 20-sivuinen raportti ja lue, mitä yli 350 suomalaispäättäjää kertoo kokonaisarkkitehtuurista!

Lataa raportti

Kokonaisarkkitehtuuri Suomessa 2015

QPR selvitti kokonaisarkkitehtuurin tilan Suomessa.

Lataa maksutta 30-sivuinen raportti ja lue, mitä yli 300 suomalaispäättäjää kertoo kokonaisarkkitehtuurista!

Lataa raportti