Dare to improve | QPR

Dare to improve

You are here

QPR:n avulla uskallat tehdä muutoksia, joilla on todellista merkitystä

Työelämässä menestyminen alkaa sitoutuneisuudesta tehdä asioita paremmin, saavuttaa enemmän tuloksia käytettävissä olevilla voimavaroilla – voittaa kilpailijat. Organisaation johtaminen edestäpäin vaatii aina muutosta. Uutta tulosta ei saa vanhoilla keinoilla.

Mahdollisuus uusiin tuloksiin löytyy organisaation toimintatavan muutoksesta. Voittajat luovat omat polkunsa, koska edelläkävijöille ei ole olemassa valmista vertailuryhmää.

Jotta tiedät, mitä sinun tulee muuttaa, on sinun ensiksi ymmärrettävä organisaatiosi nykyinen toimintatapa. Tämä on kunnianhimomme. Annamme organisaatioiden johtajille välineet mallintaa, analysoida, mitata, seurata ja parantaa organisaatioidensa prosesseja ja kyvykkyyksiä. Olemme ylpeitä voidessamme tarjota sinulle tiedon ja oivalluksen, joiden avulla voit luottavaisena tehdä rohkeita ratkaisuja. QPR:n avulla uskallat tehdä muutoksia, joilla on todellista merkitystä.

Näin lunastamme asiakaslupauksemme:

Avaamme organisaatioille näkymän niiden prosesseihin ja toimintaan mallintamisen, analysoinnin, mittaamisen ja seurannan keinoin.

QPR:n ohjelmistot on suunniteltu edelläkävijäorganisaatioille.  Lähestymme toiminnan tehostamista liiketoimintahaasteena ja tarjoamme päätöksenteon edellyttämää tietoa.

Riittävällä ja oikealla tiedolla varustetut johtajat uskaltavat tehdä muutoksia, joiden ansiosta aiempaa älykkäämmät prosessit tuottavat olennaisesti parempia tuloksia.

Organisaatioiden toimintaympäristöissä tapahtuu nyt suuria ja merkittäviä muutoksia - ja muutostahti on kiihtymässä. Muuttuvassa ympäristössä organisaation pitää valita strategiansa ja määrittää tavoitteensa selkeästi. Tavoitteet täytyy vielä purkaa toimenpiteiksi ja toteuttaa ne systemaattisesti. Usein toteutus tehdään erilaisten toiminnankehitys- ja tietojärjestelmähankkeiden kautta, mutta miten varmistaa että hankkeet ja niiden aiotut lopputulokset on kytketty strategiaan?