Finnish Tax Administration | QPR

Verohallinto

You are here

Verohallinto rakentaa digitaalista menestystarinaansa QPR:n kanssa

Verohallinnon prosessien tehostamistyössä on kartoitettu yhtenäinen kokonaiskuva nykytilasta ja tavoitetilasta. Verohallintoon hankittiin QPR:n työkalut, jotka auttoivat ymmärtämään prosessien pullonkaulat, tietojärjestelmien päällekkäisyydet ja kehitettiin organisaatiolle yhteinen kieli sekä yhteinen tapa kommunikoida ja mallintaa asioita.

Hyödyt:

  • Yhtenäinen kokonaiskuva
  • Tehokkuus ja motivaatio
  • Lisääntynyt asiakastyytyväisyys
  • Parantunut toimintavarmuus
  • Yhteinen kieli
  • Robotiikkaa rutiineihin

 

Verohallinto logo
Products: 
QPR EnterpriseArchitect
Solutions: 
Kokonaisarkkitehtuuri
Prosessijohtaminen
Etunimi *
Sukunimi *
Role *
Sähköposti *
Puhelinnumero
Yritys / järjestö *
Maa *
Subscribe to QPR news
ResourceURL

The Privacy Policy of QPR will apply to all data you submit to us.