Vantaan kaupunki | QPR

Vantaan kaupunki

You are here

Vantaan kaupunki matkalla kohti ketterää kokonaiskehittämistä

Vantaalla kokonaisarkkitehtuuri on osa arjen ratkaisutoimintaa, moniammatillista yhteistyötä ja asiakaspalvelutyötä. Arkkitehtuuripankki, Väestörekisterikeskuksen tarjoama ja QPR:n toteuttama palvelu julkisen hallinnon organisaatioille kokonaisarkkitehtuurin hallintaan, otettiin Vantaalla käyttöön v. 2017 alussa. Sen käyttöönotto on tehostanut ja nopeuttanut ratkaisujen täytäntöönpanoa.

”QPR:n julkishallinnolle toimittama Arkkitehtuuripankki on hyvä ja yksinkertainen alusta arjessa välttämättömien toimintojen toteuttamiseen eli mallinnussisällön luomiseen ja julkaisemiseen,” sanoo Vantaan Tietohallintojohtaja Antti Ylä-Jarkko.

Hyödyt:

  • Avoimet ja älykkäät digitaaliset palvelut helpottavat ja tehostavat asiointia kunnan tarjoamilla toimialoilla
  • Arkkitehtuuripankki tehostaa ja nopeuttaa ratkaisujen suunnittelua ja toteutusta
  • Lean EA viitekehys mahdollistaa läpinäkyvyyden organisaatiolle ja kokonaisarkkitehtuurin ketterän integroimisen
City of Vantaa logo
Products: 
QPR EnterpriseArchitect
Solutions: 
Kokonaisarkkitehtuuri