Finnish Population Register Centre | QPR

Väestörekisterikeskus

You are here

Julkinen hallinto digitalisoituu

Väestörekisterikeskus edistää yhteiskunnan digitalisointia ja sähköistä asiointia Suomessa. Sen vastuulla olevien kokonaisuuksien häiriötön ja sujuva toiminta on yhteiskunnalle elintärkeää.

QPR:n ratkaisu julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin hallintaan on Arkkitehtuuripankki.

 

Hyödyt:

  • Suorat kustannussäästöt, sekä rahallinen että ajallinen hyöty
  • Yhteisen kehittämisen kielen syntyminen on helpottanut ymmärtämistä ja ohjeistusta
  • Viranomaisasiointi on yksinkertaistunut ja tehnyt siitä turvallisempaa

 

 

VRK logo
Products: 
QPR EnterpriseArchitect
Solutions: 
Kokonaisarkkitehtuuri
Prosessijohtaminen