Skanska | QPR

Skanska

You are here

Lue miten Skanska käyttää menestyksekkäästi ja monipuolisesti QPR:n toimittamaa toimintajärjestelmää työmaakohteissaan. QPR Metricsiin ja QPR ProcessDesigneriin pohjautuva toimintajärjestelmä auttaa Skanskaa pysymään tavoitteissa sekä mahdollistaa yhdenmukaisen toimintatavan, työtapaturmien ennaltaehkäisyn ja jätteen synnyn minimoinnin. Skanska on käyttänyt QPR Metrics –suorituskyvyn johtamisohjelmistoa sekä QPR ProcessDesigner –prosessien mallintamis- ja johtamisohjelmistoa aina 2000-luvun alusta lähtien.

Skanska
Products: 
QPR ProcessDesigner
QPR Metrics
Solutions: 
Risk Management
Quality Management System